Van Auschwitz tot Codex Alimentarius – Waarom horen wij hier toch zo weinig over?

apple_globe-codex_alimentariusDe Codex Alimentarius ontwikkelt richtlijnen, normen en standaarden over al het voedsel in de hele wereld. Minstens 173 landen doen hier aan mee. Gezamenlijk hebben zij 16.000 pagina’s gevuld. In die pagina’s ligt besloten wat wel en niet wordt toegestaan op voedselgebied, alleen… niet in ons voordeel. Maar wat is precies de achtergrond van deze codex? En waarom horen we er toch zo weinig over?

Codex Alimentarius
Het staat al zo’n 50 jaar op het programma, maar de gevestigde media weigeren er nog altijd enige aandacht aan te geven: de officiële invoering was op 31 december 2009. Volgens de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) en de Voedsel- en Landbouw Organisatie van de VN (de FAO) zal deze codex aan minstens 3 miljard mensen het leven kosten.

 

Wie zitten er achter de schermen?
1) NWO; Monsanto de grootste Bio-Tech genetische zaden fabrikant
2) W.H.O.; World Health Organisation
3) F.A.O.; Food Agricultural Organisation
4) U.N.; United Nations
5) W.T.O; World Trade Organisation

Wat is hun uiteindelijke missie?
De Codex Alimentarius is officieel bedoeld om de verschillende standaarden en eisen ten aanzien van voedsel en voedingsstoffen in de wereld te harmoniseren, zodat de handel tussen de landen vergemakkelijkt wordt. Omdat de invoering van de Codex in 1994 door de Wereld Handels Organisatie (WTO) werd geaccepteerd en de WHO en de FAO toezicht houden op deze invoering, is er feitelijk geen sprake van een ‘vrijwilligheid’, hoewel dit wel als zodanig gepresenteerd wordt. Ieder land dat lid is van de WTO zal zich er aan moeten houden.

Echter, het werkelijke doel is: Controle over de bevolkingsgroei (NIET de bescherming van het volk!) en deze moet naar 500 miljoen gereduceerd worden = 90% reductie/afname.

Volgens de Codex Alimentarius moet:
1. Elke melk koe behandeld worden met het Monsanto Recombinant Bovine Groei Hormoon.
2. Elk dier dat voor de menselijke consumptie gebruikt wordt, moet behandeld worden met subklinische antibiotica en het exogeen groeihormoon welk de menselijke Groei hormoon release factor doet verminderen.
3. Al het voedsel moet bestraald worden met X-gammastraling (=microwave effect). Ratten die gemicrowaved voedsel eten, sterven 3x zo snel aan kanker. 

 
Giftige-stof-fluorideVoedsel en water als wapen tegen de mensheid
Voedsel wordt als wapen gebruikt tegen de mensheid en het publieke water wordt geleidelijk aan vergiftigd. Sodium Fluoride werd geïntroduceerd in de Gulag/Russische gevangenis en de gevangenen werden meegaand als lammeren. Fluor wordt ook gebruikt in antidepressiva als Prozac. Arsenicum, radioactief lood, cadmium in drinkwater geeft kanker en hersendefecten.
 
Medicatie als wapen tegen de mensheid
Dan hebben we het nog niet over alle medicatie (pijnstillers, hormonen) die al tig keer uitgeplast zijn in de boventak van de Rijn.
Meeste mensen met voedsel intoleranties en voedsel allergieën worden al gek in hun hoofd, doordat 95% van al het voedsel bewerkt, bestraald of verkracht is. Niets is meer zuiver.  
 
Symptomen van vitamine B12 tekort zijn onder meer:
Ontsteking van het mondslijmvlies en de tong, prikkelbaarheid, depressiviteit, chronische vermoeidheid, bloedarmoede, verhoogde homocysteïne-waarden, overgevoeligheid voor licht en geluid, zenuwontstekingen en -degeneratie, menstruatieproblemen, een onaangename lichaamsgeur (dit kan ook een gevolg zijn van magnesiumgebrek), een stijve rug, moeilijkheden bij het lopen en een slepende tred.
Het meest voorkomend – en minst herkende verschijnsel van een vitamine B12-gebrek (levensgraadmeter) – is seniele dementie, waaraan veel oudere mensen lijden. Recentelijk is ook aangetoond, dat ook jongeren met een mild B12-gebrek slechter scoren in cognitieve testen en geen optimale geheugenfunctie hebben.
De B12 zelf kan inactief gemaakt worden door de binding van het B12 atoom Cobalt (27) aan zware metalen = Lood, Cadmium, Kwik, Tin en of door Chlorofyl ring (corrinering) te binden (toxine hechting aan):
1) het Lyme DNA; Genetische variabiliteit in de Borrelia soorten is groot en elk soort heeft op zijn minst 132-350 functionele genen, waardoor de bacterie over een groot aantal mutatie/hechtingstactieken beschikt. Borrelia houdt niet van O2 en zal zich aan de B12 mantel hechten om een eigen voedingsbodem te creëren die O2 vrij is.
2) Toxine hechting X-Gammastraling voedsel, Tjernobyl granen import Ukraine; test Hoge belasting >100.000 Lage stress <100.000.
3) Insecticiden, Vaccinatie ballast stoffen; Methyl kwik, antivries, etc. 
 
Aspartaam = rattengif
Aspartaam staat letterlijk geregistreerd als rattengif en het wordt door onze eigen Voedsel- en Warenwet toegestaan in al onze consumptie artikelen. De bestanddelen Methanal, Aspartic Acid, L’fenylalamine veroorzaken ondermeer blindheid en hersentumoren. 
 
Ritalin
Ritalin staat geregistreerd onder de Harddrugs wetgeving en de meeste scholen in de VS stellen het verplicht om in te nemen i.v.m. het grote leraren ziekteverzuim. 
 
Gezondheid consument niet voorop!
Er zijn ongeveer 27 Trade Commissies in het leven geroepen in de VS, die gezamenlijk 4000 Statuten/regelementen hebben samengesteld van alles, dat voor consumptie geschikt is en die geen wettelijke fundering hebben, maar gewoon als standaard protocollen uit de duim zijn gezogen. De Trade Commissie heeft tot doel: Geld & Winst, en heeft geen interesse in de bescherming van de gezondheid van de consument!
De 27 Trade Commissies vallen gezamenlijk onder de W.T.O.= World Trade Organisation.
De W.T.O. wil wereldwijd onderlinge Internationale geschillen voorkomen en proactief oplossen, door alle landen de Codex Alimentarius gemoedwillig te laten accepteren en harmoniseren. 
 
Bij een conflict hebben die landen, die zich hebben aangesloten, altijd gelijk in het Gerechtsgebouw, en dit is dus een economisch belangenverstrengeling. De Codex lost die wetten op, die ons als consument zouden moeten beschermen en hun Statuten en Regelementen zijn niet meer onder vrijwillig voorbehoud sinds 31 december 2009. De Vitaminen/Mineralen/Kruiden/Voedsel Statuten/Regelementen beschermen niet meer de consument, maar worden als een handelswapens embargo gebruikt en toegepast. De bedrijven/eigenaars van de grote Voedsel/Vitaminen/Mineralen Producenten zijn dan ook: Farmaceutisch, Chemisch, Bio-Technisch, Agrarisch, Medisch. 
 
Vitaminen e.d. als toxisch geclassificeerd!
Vitaminen, mineralen en kruiden worden als voeding nutriënten gezien en er is een + lijst gemaakt (1994) van alles, dat niet kan worden toegestaan en dus verboden is. Voedingsmiddelen en kruiden die maar enig therapeutisch effect hebben, worden geclassificeerd als toxinen. En als zodanig moeten wij als consument ‘beschermd’ worden tegen hun giftige toxicologische werking.  
 
POPS – de échte toxinen
Deze standaard wordt gecreëerd door een self-fulfilling risk assessment. De Ratio = significante relevantie = discernable impact : 100 = ultra kleine veiligheidsmarge (LD-50 dosis reikwijdte). Dus de natuurlijke kruiden die een ultra miniem therapeutisch effect hebben, worden gecategoriseerd als ‘giftig’, terwijl de andere kant van de medaille is dat juist de normwaarden voor de giftige chemicaliën POPS (echte toxicologie!) schrikbarend hoog worden toegestaan.
Er zijn 12 POPS of slechte organische chemicaliën, waarvan 9 van de 12 Pesticiden zijn, en waarvan 7 van de 9 worden toegestaan in onze voedingsproducten, zoals: hexachloorbenzeen, toxaphene, chlordane, aldrin, DDT, Mirex, Dieldrin, pentachloorphenol, Endrin, DAHS, Dioxine, Furans.  
 
 
Besmet voedsel
Besmet voedsel kan niet aan de grens worden gestopt, omdat dat een overtreding van de Internationale Handelswet (= trade violation) is, met sancties van de W.T.O. en een juridisch veroordeling door non-compliance. Het gaat er nu om of de consument wakker of ziek wil worden…. 
 
 
De Codex Alimentarius heeft een hele grote invloed op: 
* vlees, vis, groenten, fruit
* genetisch gemodificeerd en biologisch voedsel
* etikettering, additieven, pesticiden, enz.
* natuurlijke voedingssupplementen, mineralen, vitaminen
* farmaceutische, natuurgeneeskundige en homeopathische producten
 codex_alimentarius-auschwitz-schmitz

Gruwelijk maar waar: Hermann Schmitz (rechtsboven, de voormalige NAZI topman van I.G.Farben, het bedrijf dat het gas voor de gaskamers van bijvoorbeeld Auschwitz leverde (achtergrond), is de vader van de Codex Alimentarius.  

NAZI-oorsprong Codex Alimentarius
Dit gruwelijke gegeven is extra wrang in het licht van de feit, dat Hermann Schmitz tijdens de tribunalen van Neurenberg schuldig bevonden werd aan misdaden tegen de mensheid, omdat zijn bedrijf Nazi-Duitsland voorzag van het gas waarmee miljoenen Joden en anderen in concentratiekampen vermoord zijn… Maar, nadat Schmitz uit de gevangenis kwam, ging hij onmiddellijk naar zijn vrienden bij de VN, en presenteerde een alternatief voor zijn oorspronkelijke genocideplannen. Onder het mom van ‘consumentenbescherming’ werd een handelscommissie opgericht, die de naam ‘Codex Alimentarius’ kreeg. Deze Codex heeft sinds 1962 echter nooit de gezondheid van de wereldbevolking op het oog gehad. 
 
Dr. Rima Laibow, als medisch directeur werkzaam bij de Natural Solutions Foundation (NSF), strijdt al vele jaren tegen de invoering van de Codex Alimentarius. De Codex verbiedt tevens het gebruik van talloze, nu nog vrij te verkrijgen en te gebruiken voedingssupplementen, vitamines en mineralen, en geeft strakke richtlijnen welke stoffen wél en welke niet in het voedsel mogen worden verwerkt.
De lijst met toegestane voedingssupplementen is volgens dr. Laibow beperkt tot slechts 18 stoffen, waaronder fluoride. Die stof heeft niet alleen geen enkel biologisch nut (ook niet voor uw gebit) maar is volgens velen zelfs zeer schadelijk voor de gezondheid.
 
Zeer verontrustend
Maar behalve het feit dat ons voedsel een groot aantal broodnodige gezonde stoffen wordt onthouden, vormen de circa 300 supplementen die wél door de Codex worden toegestaan, volgens dr. Robert Verkerk, oprichter en directeur van de Alliance for Natural Health (Alliantie voor Natuurlijke Gezondheid), een regelrechte bedreiging voor onze gezondheid.
De meeste van deze supplementen, zoals aspartaam, BHA en BHT (anti-oxidanten E320 en E321) zijn synthetisch. Dr. Verkerk is zeer bezorgd over het feit dat er geen enkele aandacht is voor de potentiële risico’s die kleven aan langdurige blootstelling aan een dergelijke mix van allerlei synthetische supplementen (E-nummers e.d.), zoals die in de meeste voorverpakte voeding is terug te vinden. Het wordt echter nóg erger…
In 2001 besloten 176 landen om 12 zeer giftige organische chemicaliën, ook wel bekend als POPS (persistente organische vervuilingen) uit al het voedsel te verbannen. Er zijn veel meer schadelijke chemicaliën, die in voedsel worden gebruikt, maar deze 12 waren unaniem als de allerslechtsten verklaard. 9 van deze 12 stoffen zijn pesticiden. 
 
Onder de Codex Alimentarius worden 7 van de 9 in 2001 verboden pesticiden echter weer toegestaan bij de productie van voedsel.  
 
In totaal staat de Codex het gebruik van 3275 verschillende soorten pesticiden toe, waaronder een aantal verdachte stoffen die waarschijnlijk kanker opwekken en de schildklier beschadigen. 
 
Alleen grote concerns hebben baat bij invoering Codex
Het toezicht op organisch voedsel staat volledig in dienst van de grote voedselproducenten. Talloze synthetische, chemische toevoegingen en dito bewerkingsmethoden kunnen vrij spel krijgen. Als ‘organisch’ bestempeld voedsel mag wellicht gewoon bestraald worden en verborgen niet-organische middelen bevatten.
 
Monsterconcern Monsanto lid van de Codex
Het monsterconcern Monsanto zal enorm profiteren van deze richtlijnen, omdat deze de invoering van steeds meer genetisch gemodificeerd voedsel zullen toestaan. Ook zullen zogenaamde ‘terminator zaden’ goedgekeurd worden voor de internationale handel. De planten en gewassen die uit deze terminator-zaden groeien, produceren geen eigen vruchtbare zaden, waardoor de boeren verplicht worden om ieder jaar nieuw zaad bij Monsanto aan te schaffen.
 
‘Legalisering van verplichte vergiftiging en ondervoeding’
Vanwege al deze feiten bestempelt dr. Laibow de Codex als ‘legalisering van verplichte vergiftiging en ondervoeding’. Volgens haar hebben de WHO en de FAO becijferd dat minstens 2 miljard mensen zullen sterven als gevolg van te voorkomen ziekten, die ontstaan door ondervoeding, zoals bepaalde vormen van kanker, hartziekten, diabetes, etc. Nog eens 1 miljard mensen zal omkomen als gevolg van het verbannen van noodzakelijke vitaminen en mineralen.  
 
Alleen de rijke elite zal toegang hebben tot zuiver voedsel en goede voedingsstoffen, waardoor zij het zullen overleven.
Dr. Gregory Damato, wetenschapper en schrijver voor Natural News, kenmerkt de Codex als ‘bevolkingscontrole in ruil voor geld’. Hij ziet de invoering van de Codex als onderdeel van de doelstelling van de Nieuwe Wereld Orde, om de wereldbevolking fors uit te dunnen en een ‘duurzame’ samenleving te creëren. Uiteindelijk moet volgens de machtselite zo’n 90% van de wereldbevolking verdwijnen (zie ook: Georgia Guidestones).

Codex Alimentarius – NL ondertitels – Dr. Laibow

[googlevideo]http://video.google.nl/videoplay?docid=940612735261028778#[/googlevideo]

Bron: Xandernieuws.punt.nl en Community.argusoog.org 

Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.