STATENVERKIEZINGEN: EEN MINDERHEID (47%) MOET ZWIJGEN

STATENVERKIEZINGEN 2015Een minderheid van 47% heeft de moeite genomen zijn mening uit te besteden aan wildvreemden.

Dit zou betekenen dat ongeveer 5,8 miljoen stemgerechtigden de martelgang naar het stemlokaal hebben gemaakt.

Wij dienen maar aan te nemen en te geloven, dat dit cijfer klopt.

Bovendien dienen wij maar aan te nemen en te geloven, dat de uitgebrachte stemmen goed zijn geteld. Per slot van rekening gaat het nergens over, dus de uitslag doet er niet toe.  Van enig controle mechanisme voor de gewone burger is echter geen sprake. Een verkiezingsuitslag is dus een religieuze kwestie, een kwestie van geloof in de integere medemens…..

Hoe lopen de hazen in werkelijkheid?

We zullen proberen er een schematische uitleg aan te geven. Deze uitleg is gestoeld op jarenlange ervaring en dito onderzoek. De gemiddelde stembusganger heeft hier nooit tijd voor gehad en meent dat als hij zijn “heilige burgerplicht” heeft volvoerd, de maat-schappij een dienst heeft bewezen.

De Statenverkiezingen zijn een schoolvoorbeeld van oligarchisch-dictatoriaal feodalisme met een sausje. Politiek is “racketeering” en dat is een criminele bezigheid waar lange straffen op staan als het geen “politiek” heet. Politiek is een oud-Griekse term die is afgeleid van “polis” – stad of stadstaat – en houdt in, dat de stadstaat werd bestuurd door een gekozen groep vrije mensen. Vrije mensen hadden geen schulden en waren geen slaaf. Ook het woord “politie” is van polis afgeleid en houdt in, dat het bestuur wordt beschermd door een groep betaalde opzichters die de burger op afstand moet houden. In stemmingen waar moest worden beslist om oorlog te voeren, waren de vrije burgers die daarin direct zouden worden betrokken NIET stemgerechtigd. De “bakermat van de democratie” is eigenlijk best een humoristische vertoning geweest. Humor is overigens ook een Grieks woord. We leren: “De term humor is, evenals als het woord humeur, afgeleid van het Griekse woord voor vocht of sap (χυμός). De oude Grieken meenden namelijk dat de lichaamssappen het menselijk temperament of stemming regelden.”

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.