Opzienbarend-snelle veranderingen in ons lichaam

zonnebloem-pendel

In meerdere publicaties heb ik mogen aangeven dat wij leven in een tijd van grote veranderingen die min of meer begonnen zijn rond december 2012. De verwachtingen waren in die tijd tamelijk hoog gespannen en we keken uit naar iets bijzonders waarvan we niet goed wisten wat het dan wel precies zou zijn en hoe het zou uitpakken. De Maya’s hadden met hun langlopende kalender ons attent gemaakt op een mogelijke afloop van het oude tijdvak en dat we ons voor dienden te bereiden op een nieuwe wereld, waarin ziekte en pijn niet meer  zouden passen. Voor velen liep deze voorspelling echter op een teleurstelling uit, omdat er schijnbaar niets bijzonders gebeurde rond de 21e december 2012.

zonnebloem-pendelHoe kon dat nou, wat was hier aan de hand ? Door mijn gave van het mogen openen van het algehele spectrum van radiësthesie is het mij gegeven voorbij de horizon van wetenschappelijke kennis en inzichten, informatie te  mogen downloaden welke voorheen onbereikbaar leek en waarvan de poorten gesloten bleven tot nog maar recent geleden. Het is mij gebleken dat voor ons mensen kennis vanuit de  universele bronnen mondjesmaat tot ons is gekomen via vele wetenschappelijke disciplines en dat de grote krachten achter deze bronnen van kennis de tijd nu gekomen achten om  ons in een steeds sneller tempo te voorzien van informatie om redenen die te maken hebben met de transformatieprocessen van zowel ons mensen als onze moeder aarde.

Reeds meer dan 35 jaar geleden werd mij verteld dat ik te zijner tijd zou worden ingeschakeld om een kanaal te mogen zijn waardoor de tot dan verborgen informatie voor ons  mensen grotendeels toegankelijk  zou zijn. Het zou mijn taak worden om nu in deze tijd mijn opgedane kennis en informatie meer en meer naar buiten te brengen. Mijn  incarnatieopdracht is dan ook om van persoon tot persoon het proces van transformatie te mogen duiden. Mijn jarenlange ontdekkingen en ervaringen die ik daarmee heb opgedaan wil ik graag met geïnteresseerden delen.    Lees meer

Dit vind je misschien ook leuk...