Hoe wij hoogstpersoonlijk het systeem overeind houden

kapitalismeVoor wie denkt iets te weten en te begrijpen wat er op dagelijkse basis met ons wordt uitgevreten is het misschien handig te weten hoe het het leven functioneert.

In een vorig artikel is vastgesteld dat de mens bij zijn geboorte wordt verpand aan een machtskartel voor een periode van (naar verluid, doch nog niet geverifiëerd) 75 jaar.

Het begint er dus al mee, dat ons basisrecht (ons bestaan) binnen een paar uur wordt weggenomen. Gemiddeld denken wij dan 75 jaar in vrijheid te leven en te werken. Het opschroeven van de pensioengerechtigde leeftijd naar 75 jaar, is een kwestie van tijd en het tempo waarin de pensioenfondsen worden gesloopt.

Hoe het leven functioneert is het beste aan te duiden met onderstaande illustratie. De zak met geld aan de top is ook op andere manieren in te vullen, het betekent in ieder geval dat wij eendrachtig met elkaar aan de basis staan van de weelde en onze geketende vrijheid is de belangrijkste voorwaarde.

Mensen die menen de toekomst te kunnen voorspellen en het verleden niet kennen, zijn betaalde charlatans en moeten als de pest worden gemeden. Mensen die menen dat een overheid niet tot liegen in staat kan zijn, moeten vrijwillig op zoek naar een adekwate behandeling en in afwachting daarvan informatie tot zich nemen. Mensen die wensen te geloven zonder enige feitelijke onderbouwing, zouden dit niet in het openbaar moeten doen, voor hun eigen bestwil en ter voorkoming van oneigenlijke beeldvorming van de werkelijkheid.

Wij moeten als mensdom rekening houden met het bizarre feit, dat wij onderdeel uitmaken van de pyramide zoals die hieronder staat afgebeeld. Het Ancien Régime is niet afgeschaft, het is nog steeds in volle glorie functioneel. Wij zijn georganiseerd als een kudde schapen, de schaapherder en de schapenhonden. De herder heeft zichzelf als onze eigenaar gebombardeerd – ooit…..De schapenhond is van het ergst soort. Deze intimideert de schapen in het gareel en het interesseert ze niet voor welke schaapherder ze BLAFFEN. Het is een soort dat niet KAN assimileren met de schapenkudde, wat een geheel ander soort is.

ALS we iets willen veranderen, moeten de werkers, de dragers van de onderste laag in de illustratie aan de goede kant uitstappen en er zodoende voor zorgen dat het pyramidale systeem in elkaar dondert. De vlaggenzwaaiers links en de oppermannen rechts zijn de meelopers en “schapenhonden” van de te elimineren minderwaardige ondersoort. De Vijfde Colonne Orangisten zoals we die ook wel noemen, in ieder land treffen we andere Vijfde Colonnes aan, doch allemaal met hetzelfde doel, aangestuurd en gemanipuleerd door dezelfde suikerklontjeswerpers.

FOUTE Nederlanders, land- en volksverraders, dieven, roofzuchtige graaiers, NSB-ers, ambtenarij en politici.

Identificeren van de blaffende schapenhonden en degenen die hen de suikerklontjes toewerpen ……

 

Bron: herstelderepubliek.wordpress.com

piramide van kapitalisme

Dit vind je misschien ook leuk...