Tags: het systeem

Hoe wij hoogstpersoonlijk het systeem overeind houden

Hoe wij hoogstpersoonlijk het systeem overeind houden

Voor wie denkt iets te weten en te begrijpen wat er op dagelijkse basis met ons wordt uitgevreten is het misschien handig te weten hoe het het leven functioneert. In een vorig artikel is...