Spionage in Nederland blijkt nog erger dan in Amerika

corrupt nederlandWe hebben onlangs de Amerikaanse Edward Snowden gehad met zijn sensationele onthullingen over de spionage op burgers door de NSA.

Echter, ook in Nederland is er nu een klokkenluider naar voren gekomen met schokkende onthullingen over dezelfde praktijken in Nederland.
De Nederlandse klokkenluider is iemand die vooralsnog anoniem wenst te blijven, zo maakte zij duideijk in haar email met melding aan klokkenluideronline. Wat betekent dat wij de door haar verstrekte informatie waar nodig iets hebben aangepast om haar anonimiteit te waarborgen. De feiten zijn ongewijzigd.

Het is het verhaal van iemand die vele jaren lang heeft gewerkt voor de Nederlandse veiligheidsdiensten, eerst de BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst), die later vanaf 2002 AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) is gaan heten.

De reden dat deze vrouw daar op jeugdige leeftijd ging werken was omdat zij het enerzijds wel spannend werk vond en anderzijds echt het gevoel had een bijdrage te kunnen leveren aan de bedreigingen en misdaden waar ons land mee te kampen heeft.

Het begon met eenvoudig werk zoals het verzamelen van gegevens en enkele jaren later kreeg zij opdracht om te infiltreren bij een beweging waarvan de (politieke) doelstelling niet echt strookten met die die onze machthebbers voor ogen hebben. Dankzij deze infiltratie en de rapportage van deze vrouw werd het leven van de betrokken leiders door de AIVD onmogelijk gemaakt ondermeer door ze te te hooi en te gras op te pakken, te verhoren en te volgen.

Rond het midden van de jaren negentig werd men zich binnen de AIVD heel bewust van wat men noemde “Bedreigingen nieuwe media”. Daar viel alles onder wat te maken had met de nieuwe ontwikkelingen uit die tijd zoals het GSM netwerk, het opkomende internet en het toen nog heel populaire BBS (Bulletin Board System).   Lees meer

Dit vind je misschien ook leuk...