één van de beste supervoeding is Chlorella

Chlorella

– Ons lichaam heeft vitamines, mineralen en sporenelementen nodig om goed gezond te blijven. Zonder voldoende noodzakelijke voedingsstoffen kan een gezond lichaam niet voortbestaan. Een groot aantal welvaartsziekten wordt veroorzaakt door onvolwaardige voeding, lucht- en waterverontreiniging, gifstoffen en stress. Onderzoek toont steeds meer aan dat ziekte en ziekteprocessen samenhangen met tekorten van noodzakelijke voedingsstoffen. We leven vaak te snel, de tijd vliegt en het ritme van gezond eten is al snel gebroken. Voedingssupplementen worden alom gerespecteerd en in de geneeskunde wordt die ondersteunende functie bij de behandeling van ziekten aanvaard.

ChlorellaChlorella is een ééncellige alg, één van de oudste vormen van plantaardig leven op aarde. Chlorella alg is microscopisch klein, 2 tot 8 micron, dat komt overeen met de grootte van onze rode bloedlichaampjes. Ondanks deze nietigheid bestaat de celwand van de Chlorella-alg uit 3 lagen, waarvan de buitenste buitengewoon sterk is. Dit is vermoedelijk één van de redenen waarom deze alg een lange tijd stand heeft kunnen houden op aarde.

Chlorella alg geeft weer energie en helpt bij een fenomeen als voor- en najaarsmoeheid, het versterkt het afweersysteem, het ondersteunt het herstel na ziekte en het geeft voedselallergieën minder kans.

Het zelfregelende vermogen van het lichaam is in staat om veel te corrigeren en af te breken, maar dat kost wel veel energie. Het lichaam bevat van nature een afweersysteem die eventuele schadelijke stoffen kan elimineren. Hiervoor heeft het lichaam wel bepaalde vitaminen (anti-oxidanten) in voldoende hoeveelheid nodig zoals o.a. de vitaminen A, C en E. Samen met de Chlorella alg Groei Factor zorgen zij ervoor dat Chlorella alg  de inwendige reiniging bevorderen. Chlorella alg werkt bloedzuiverend, ontslakkend en darmreinigend.

Het verschil tussen Chlorella alg en Spirulina alg.
Spirulina is een meercellige alg, spiraalvormige plant die groeit in zout water. Gedroogde poeder van Spirulina lijkt sprekend op Chlorella alg om zijn karateristieke groene kleur, maar het verschil van vorm kan gemakkelijk herkend worden door middel van een microscoop. Door hogere concertatie van proteinen in de Spirulina had men in eerste instantie meer aandacht voor deze alg, maar Spirulina bevat geen CGF.

Koreaanse Chlorella alg is van topkwaliteit, omdat zij Dark culturing methode gebruiken. Bright culturing = open site culturing (buiten), wordt gebruikt in Taiwan, Indonesie, China en Zuid-Japan. De kwaliteit van het product is mede afhankelijk van de buiten temperatuur en andere weersinvloeden zoals regen (zuur- en wat de regen allemaal met zich mee brengt), vervuiling van andere dieren, planten en bacterieen, dit omdat de productie zich buiten bevindt. Deze methode is minder productief en goedkoper. Dark culturing = binnen, de ruimten zijn afgesloten, wordt gebruikt door Korea en Noord-Japan. Het is een compleet hygienisch proces, stabiele en constante productie.

Reiniging :
Chlorella alg, een ééncellige alg is één van de oudste vormen van plantaardig leven op aarde. Chlorella alg is microscopisch klein, 2 tot 8 micron, wat overeenkomt met de grootte van onze rode bloedlichaampjes. Ondanks deze nietigheid bestaat de celwand van de Chlorella-alg uit 3 lagen, waarvan de buitenste buitengewoon sterk is. Dit is vermoedelijk één van de redenen waarom deze alg al zo’n lange tijd stand heeft kunnen houden op aarde. Ook zal zij dat mede te danken hebben aan haar ongekend hoog gehalte aan chlorofyl, waardoor Chlorella alg door fotosynthese in verhouding 10 x meer kooldioxyde kan omzetten in zuurstof dan andere planten.

Samen met de Chlorella alg Groei Factor zorgen zij ervoor dat Chlorella alg de inwendige reiniging bevorderen. Chlorella alg werkt bloedzuiverend, ontslakkend en darmreinigend.

Chlorella alg maakt de dagelijkse voeding gewoon beter en spijsverteringsproblemen, waarmee veel mensen aanhoudend in meer of mindere mate kampen, kunnen worden voorkomen of verlicht. Dagelijks kunnen daarom bij de 3 maaltijden 2 tabletjes worden ingenomen. Chlorella alg geeft weer energie en helpt bij een fenomeen als voor- en najaarsmoeheid, het versterkt het afweersysteem, het ondersteunt het herstel na ziekte en het geeft voedselallergieën minder kans. Het hoge gehalte aan chlorofyl zorgt met name voor een gezonde invloed op het behoud of herstel van een gezonde darmflora en levert een grondige bijdrage aan reiniging van het darmkanaal en het lichaam.

Zeker ook vegetariërs kunnen zich met Chlorella alg dagelijks van voldoende voedingswaarden verzekeren, vooral dankzij de aanwezigheid van het vitamine B-complex, ijzer en het hoge gehalte aan eiwitten.

Bij spijsverteringsklachten
Het hoge gehalte aan chlorofyl in Chlorella alg blijkt ook van nut als ondersteuning bij de behandeling van zweren in het maag-darmkanaal. Wanneer na het gebruik van (veel) antibiotica de weerstand en de darmflora zijn verzwakt kan met Chlorella alg weer verbetering worden bereikt. Na het veelvuldig gebruik van antibiotica ontstaat niet zelden candida albicans, waarbij Chlorella alg met goed resultaat kan worden ingezet. De spijsvertering wordt ook ondersteund bij slechte eetlust, slecht ruikende adem of hinderlijke lichaamsgeur, bij verstopping of slechte stoelgang door een gebrekkige darmperistaltiek en eveneens bij diarree. Chlorella alg ondersteunt het afslanken of het volgen van een dieet door voldoende toevoer van essentiële voedingsstoffen te garanderen.

Geen bijwerkingen :
Tot op heden zijn er bij het gebruik van Chlorella alg geen nadelige bijwerkingen geconstateerd, ook niet bij hoge doseringen.Beginreacties op het gebruik van Chlorella alg zijn wel mogelijk door de ontgiftende werking van Chlorella alg. Zo kunnen sommigen in het begin last hebben van lichte diarree, winderigheid, stinkende ontlasting, hoofdpijn en misselijkheid. Indien men hier teveel hinder van ondervindt kan men met een lagere dosering beginnen.

In de meren en de zoetwaterplassen van deze aarde komen gezamenlijk ongeveer 23.000 spoorten algen voor. De naam “chlorella” klinkt veel mensen onbekend in de oren en kan niet rekenen op de populariteit van bv. spirulina dat meer commercieel is uitgebaat.

In tegenstelling tot China en Japan is chlorella in Europa nog redelijk onbekend. Pas midden de 20e eeuw is men grondige wetenschappelijke studie beginnen te maken van de algen. Intussen zijn de ontdekkingen over de buitengewone samenstelling van chlorella enorm toegenomen.

Sedert de oertijden bevolken ongeveer 26.000 soorten vrij zwemmende of vastgroeiende algen de aarde. Algen bezitten een enorm vermogen zich aan te passen en gedijen zelfs onder extreem ongunstige klimaatsomstandigheden zoals in gletchers en andere woeste omstandigheden.

Sinds de 19e eeuw worden algen in grotere hoeveelheden verbouwd en verwerkt als voedingsmiddel en geneesmiddel. De kennis over de geneeskracht van algen gaat terug tot de Chinese bronnen, waarvan sommige 5000 jaar oud zijn. Op grond van hun rijkdom aan eiwitten, vitamines, mineralen en sporenelementen behoren verschillende meer-algen in enkele Aziatische kustgebieden ook vandaag nog tot de basis-voedingsmiddelen.

Dankzij hun hoge chlorofylgehalte veranderen zij met de hulp van zonlicht koolstofdioxyde en water in zuurstof (O2) en organische stoffen w.o. druivensuiker. Dit proces, de fotosynthese is de basis voor de voortzetting van alle leven op aarde. Indien de algen het koolstofdioxyde uit de atmosfeer onttrekken, verschaffen zij een waardevolle bijdrage voor de verhindering van het broeikaseffekt.

Algen geven zwavelhoudende gassen af, die in de atmosfeer condensatiekernen voor wolken worden.

Algen verbruiken aan de wateroppervlakte grote hoeveelheden koolstofdioxyde. Als een pomp zuigen algen koolstofdioxyde uit de lucht en gegeven zuurstof af aan de atmosfeer.

Tengevolge van de aanwezigheid van algen wordt de oppervlaktetemperatuur van water licht verhoogd, wat ook gunstig is voor de opbouw van regen. Dankzij de grote oppervlakten algen wordt de zonnestraling niet gereflecteerd, maar grotendeels geabsorbeerd.

Algen zijn planten die geen bloemen, geen zaden, geen bladeren noch wortels hebben. Het zijn microscopisch kleine, slechts weinige micrometers (µM = duizendste millimeter) groot, eenvoudige eencelligen, tot en met de hooggeorganiseerde, boomgrote algen, die in grote opprvlakten de onderzeese wouden vormen. Meren, zeeën, rivieren, waterplassen, maar ook natte gebieden, moerassen en vochtige bodem, vochtige boomstompen e.d. zijn het hoofdbiotoop van de meeste soorten algen.

Eigenschappen van chlorella alg :

 • Hoog chlorofylgehalte: het behoort tot de 3 planten met het hoogste chlorofylgehalte.
 • Hoog eiwitgehalte: vlees, vis, kip bevatten 18 tot 25% – gedroogde chlorella bevat 60% eiwit.
 • Hoog ijzer- en calcium-gehalte : één eetlepel chlorella voorziet in 320% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid ijzer en 120 van calcium.
 • Vitamine  A, foliumzuur, niacine, zink enz. enz.
 • Chlorella alg lijkt alles te hebben dat de gezondheid kan heropbouwen. Hier zijn slechts enkele voorbeelden van chlorella alg opgesomd. Er zijn honderden wetenschappelijke verslagen uit Japan en de VS over de gezondheidsvoordelen van chlorella alg. Op dit ogenblik is chlorella het meest verkochte gezondheidsvoedingsmiddel in Japan en neemt er sinds 1985 ongeveer de plaats in van gerstgrassap. Noteer dat Chlorella alg een zoetwateralg is en geen jodium bevat, in vergelijking met spirulina en zoutwateralgen of zeewieren
 • Het is naïef te verwachten dat één of twee gram van deze voedingsprodukten de fouten van de voeding of de gebreken van de opname kunnen opvangen. In de voedingstherapie met deze supergroenen wordt een dagelijkse dosis van minimaal 5 gram aanbevolen, terwijl in bepaalde gevallen tot 15 gram (2 eetlepels) zuiver sapconcentraat wordt aanbevolen. In deze hoeveelheid is het aanbod betekenisvol genoeg om wezenlijke cel vernieuwing en aanvulling van de tekorten te bewerken.

Afgezien van hun ongelooflijk lage jodiumaandeel, bevatten zoetwateralgen als chlorella alg hoogwaardige inhoudsstoffen in zeer geconcentreerde vorm. Als eiwitleverancier zijn zij van onschatbare waarde, omdat het lichaam voor zijn weefselvernieuwing er gebruik van maakt.

Zoetwateralgen zijn bijzonder betrouwbaar wegens hun gecontroleerde aanbouw en omdat ze zich met een ongelofelijke snelheid vermeerderen.

De zoetwateralg Chlorella alg kan zich binnen de 24 uur tot het 40-voudige vermeerderen. De honger in de wereld zou met behulp van kweken van zoetwateralgen perfect de wereld uitgeholpen worden, terwijl de gezondheid van de wereldbevolking erop zou vooruit gaan.

Voordelen van chlorella alg :

 • Meer Calcium en IJzer in Chlorella alg
 • Chlorella alg bevat naast een zeer groot aantal aminozuren onder meer 30% meer calcium en 12 keer meer ijzer dan Spirulina.
 • Het ijzer verbindt zich met de Chlorofyl, dat vervolgens unieke eigenschappen krijgt voor de aanmaak van menselijk bloedcellen.
 • De zuurstoftoevoer naar spieren en hersenen wordt bevorderd.
 • Chlorella alg bevat ook veel meer zink dan Spirulina.
 • Zink is een belangrijke katalysator voor zeer veel lichaamsverrichtingen en is een belangrijke voedingsstof voor de hersenen.
 • Chlorella alg bevat ook veel meer foliumzuur (ongeveer 150 tot 170 microgram per 10 gram) dan Spirulina.
 • Chlorella alg bevat ook bijna 2 keer zoveel foliumzuur dan runderlever, die meestal doorgaat als de grootste bron van foliumzuur.
 • De vitamine Foliumzuur is vooral belangrijk voor vrouwen tijdens de zwangerschap.
 • Meer weerstand met Chlorella alg
 • Iedere Chlorella alg cel bevat van nature eiwitten en vezels, een celwand, chlorofyl, vitaminen, mineralen, aminozuren en ook nog eens de Chlorella alg  Groei Factor.
 • Het is deze unieke combinatie van werkzame stoffen in één organisch geheel, die het lichaam in staat stelt om weer evenwichtig te functioneren.
 • En zich zo beter te verdedigen, de zuurgraad van het bloed te verminderen en de invloed van ziekteverwekkende bacteriën te beperken.
 • Kortom: met Chlorella alg wordt de kans om ziek te worden in belangrijke mate verminderd!
 • Veilig groen voedingssupplement

Chlorella alg  is een uniek en natuurlijk én veilig voedingssupplement dat door jong en oud kan worden gebruikt.

 • De dagelijkse voeding is immers steeds meer aan allerlei bewerkingen onderhevig en verliest aan voedingswaarde.
 • Regelmatige stress en onregelmatige werktijden, te snel of vaak buiten de deur eten, en te weinig uitgebalanceerd voedsel. Het is allemaal van invloed en het doet de weerstand tegen ziekte afnemen.
 • Aanvulling met natuurlijke, complete vitaminen, aminozuren en mineralen is dan noodzakelijk.
 • In Chlorella alg zijn deze elementen in een zodanige verhouding aanwezig, dat dit alleen al uniek mag worden genoemd.
 • Maar Chlorella alg bevat ook nog eens bijzondere stoffen als Chlorophyl (bladgroen), Chlorella Groeifaktor (CGF) alsmede RNA en DNA.
 • Dit alles wordt niet kunstmatig samengevoegd, maar als een natuurlijk, organisch geheel aangeboden, zodat het lichaam er wel raad mee weet!

chlorellaZomer of winter? Altijd in conditie
Om jong en fit te blijven mag Chlorella alg jaarlijks worden aanbevolen. Als de R in de maand komt, is Chlorella alg een betere steun dan een of ander  prikkelmiddel om de weerstand weer in een optimale conditie te brengen, en dat omdat het de meest complete voeding is. Gedurende 2 maanden een dosering van 3 x daags 2 tabletten zal de najaarsmoeheid beslist minder kans geven. Bij het regelmatig of intensief beoefenen van sport, mag Chlorella alg permanent worden gebruikt, waarbij de dosering, afhankelijk van de inspanning, kan worden opgevoerd tot 3 x daags 6 tabletten (x 250 mg). Vegetariërs kunnen zich met Chlorella alg dagelijks van voldoende voedingswaarden verzekeren, vooral proteïnen en ijzer.

Ouderdomsklachten
Veel klachten kunnen worden samengevat onder ouderdomsklachten, of verergeren en overlappen elkaar door de gevolgen van ouderdom. Bij het afnemen van de lichamelijke en geestelijke vitaliteit spelen bloedsomloop, doorbloeding en afvoer van afvalstoffen een grote rol. De spijsvertering wordt minder en de darmen krijgen het meer te verduren, zo ook het stelsel van nieren, blaas en urinewegen. Bovenal werkt het proces van celdeling in een geleidelijk versnellend tempo veroudering en verlies aan vitaliteit in de hand. Om de processen van ouderdom te vertragen mag Chlorella duurzaam worden gebruikt in een dagelijkse dosering van 2 x 5 tabletten.

Chlorofyl of bladgroen
Geen plant op aarde bezit zoveel chlorolfyl als de Chlorella-alg. Chlorolfyl vergemakkelijkt hyet verteren van voedingsstoffen als eiwitten en remt de groei van ongewenste bacterIên. Met Chlorella wordt elke behandeling tegen darm- en maagklachten effektief ondersteunt.

Chlorofyl helpt het calciumgehalte in het bloed op peil te houden en verbetert de opname van ijzer, het zuivert en maakt het bloed krachtiger.

Chlorella Groei Faktor
Een bijzondere voedingsstof die verantwoordelijk is voor de ongeëvenaarde snelle celdeling van Chlorella. De C.G.F. blijkt in het bijzonder de werkzaamheid van DNA en RNA in het menselijk lichaam te optimaliseren en haar cellen meer bescherming te bieden tegen giftige stoffen. C.G.F. maakt zo het lichaam energieker.

De celwand van de Chlorella
Waarom is de nietige Chlorella-alg zo sterk? Dit dankt ze aan haar uit 3 lagen bestaande celwand, waarvan de buitenste bijna onafbreekbaar is. De stoffen van de celwand kunnen zich door een ongekend ficerend vermogen zelfs binden met zware metalen als lood, kwik, cadmium en uranium. Met Chlorella kan dus een sterk ontgiftende werking worden bereikt, een vanzelfsprekende en doeltreffende ondersteuning bij elke vorm van therapie.

DNA en RNA
Bij de bouw van nieuwe lichaamscellen ter vervanging van oude zijn DNA en RNA onmisbaar. Het lichaam produceert deze uiterst belangrijke nucleïnezuren zelf, een kwaliteit die met het ouder worden geleidelijk vermindert. Chlorella bevat een zeer hoog gehalte aan DNA en RNA, bestaande uit zeer korte ketens van aminozuren. Het lichaam heeft daarom minder energie nodig om ze te benutten en een vernieuwende impuls op de celdeling te bereiken. Chlorella vertraagt de gevolgen van het ouder worden en is een krachtige ondersteuner bij de behandeling van ouderdomsklachten.

Veelzijdige werking chlorella
Een keur aan vitaminen, mineralen en aminozuren en bijzondere voedingsstoffen als Chlorofyl, C.G.F., de celwand en DNA en RNA. Dat maakt Chlorella tot een kwalitatief hoogstaand voedingssupplement met als toegevoegde waarde een duidelijke geneeskrachtige werking. Een effectieve ondersteuner bij zowel natuurlijke als conventionele behandelingen of een combinatie daarvan. Waard om hier nog eens beknopt te vermelden.

Huidklachten & chlorella : Bij acné en andere huiduitslag, herpes, aangeboren besmetting met herpes-virussen met soms lever- en miltvergroting, het virus van Epstein-Barr met gecompliceerde immunoreactie, doorligplekken, bestralingswonden, etteringen, zweren, te veel of te weinig zweten en voor het helen van wonden. In het algemeen voor een gezonde groei en onderhoud van huid, haar en nagels, en het verminderen van rimplevorming.

Bloedsomloop en bloed Aderverkalking, bloedarmoede, hoge en lage bloeddruk, zwakke leverfunctie, Ziekte van Pfeiffer, slechte adem, slechte lichaamsgeuren, vergiftiging darmstelsel, maag- en darmzweren. In het algemeen verbeteren spijsvertering en stofwisseling, met name door de vernieuwende impuls op de celstofwisseling. Tijdens vasten en afslankkuren is Chlorella een garantie voor de noodzakelijke voedingsstoffen.

Ademwegen/infecties : Bij alle verkoudheden, infecties en ontstekingen in het gebied van luchtwegen, neus, keel en oor, ontsteking van neusbijholte en voorhoofdsholte, regelmatige neusbloedingen, ontsteking van bovenkaakholte, tandvleesontsteking, angina met zweer- en membraamvorming en ontsteking van het mondslijmvlies. In het algemeen wordt de weerstand tegen kouvatten, infekties en ontstekingen verbeterd.

Skelet, spieren en weefsels : Bij alle reumatische klachten, zwakte van spieren, kapselbanden en bindweefsels, zwakte van wervelkolom en degeneratie van kraakbeenweefsel.

Geen bijwerkingen
In Azië en Amerika wordt Chlorella al jarenlang succesvol gebruikt. De Amerikaanse overheidsinstantie FDA heeft na nauwkeurige testen geen bijwerkingen kunnen vaststellen.

Pluspunten van Chlorella

 • zuivert het bloed
 • ontgift, ontslakt en reinigt het hele lichaam
 • voor een gezonde darmflora
 • waarborgt een optimale stoelgang
 • houdt het calciumgehalte op peil
 • voor een betere opname van ijzer in het bloed
 • beschermt het lichaam tegen schadelijke stoffen
 • beschermt de huid tegen rimpelvorming
 • voor een gave huid
 • helpt bij haaruitval en afbrokkelende nagels
 • vertraagt de gevolgen van het ouder worden
 • geeft een betere conditie
 • veilig bij zwangerschap
 • geeft betere prestaties bij sport en fitness

Nooit meer moe, lusteloos en uitgeblust door gebruik te maken van een 1 miljard jaar oud geheim. Raak tevens overtollige kilo’s kwijt zonder afslankkuur te volgen en zorg voor een stralende huid zonder dag of nachtcrèmes. In de huidige jachtige samenleving voelen steeds meer mensen zich moe, lusteloos en uitgeblust. Van dag tot dag slepen zij zich voort door het leven. De fut is eruit. Wanneer we hierbij ook nog eens de stress, giftige stoffen en ongezonde manier van eten optellen, waaraan we iedere dag worden blootgesteld, dan kan het niet anders dat u vroeg of laat uitgeput op de bank neervalt. Uw energie is letterlijk op. Valt er iets te doen aan deze situatie zonder dat u uw hele leven moet veranderen? Ja, stress en vermoeidheid zijn op een eenvoudige manier te verhelpen. Uit wetenschappelijk onderzoek is immers gebleken dat een meer dan 1 miljard jaar oud organisme de oplossing biedt. De naam hiervan is Chlorella +. Dit microscopisch kleine eencellige groene organisme dat lijkt op plankton, (het enige voedsel van walvissen) is een alles in één wondermiddel. Het stimuleert de spijsvertering, vermindert het hongergevoel, is door het kleine formaat makkelijk door te slikken of te kauwen, belast de maag niet omdat het voor 100% uit natuurlijk materiaal bestaat, wat direct opgenomen wordt in het bloed, versterkt uw immuunsysteem en bevat meer dan 20 essentiële vitaminen, mineralen en aminozuren zoals B1, B2, B3, B6, B12, Calcium, Magnesium (antistress), C, E, Lysine, Tryptofaan, Arginine etc. Chlorella + bevat ook het hoogste percentage (7%) Chlorofyl op aarde.

Chlorofyl staat erom bekend, dat het één van de aller sterkste ontgiftingsmiddelen is, die de mensheid kent. Wanneer uw cellen ontgift worden van chemicaliën en zware metalen, stoppen ze met zwellen en houden minder water en oliën vast. Ze krimpen dus als het ware weer tot hun oude gezonde formaat, hetgeen de nodige pondjes op uw gewicht kan schelen. In vergelijking bevat Spirulina bijvoorbeeld maar 7,6 gram Chlorofyl per kilogram, terwijl in Chlorella meer dan 20-25 gram per kilogram aanwezig is. Ook de hoeveelheid ijzer, die zorgt voor de aanmaak van rode bloedlichaampjes, die de zuurstof door uw lichaam vervoeren, is in Chlorella 12 maal hoger dan in Spirulina. Tevens bevat Chlorella + 50-60% aan eiwitten. Eiwitten zijn nodig om uw vezels zoals de huid van uw handen en gezicht mooi en gezond te houden en zo nodig snel te repareren. Chlorella + is tevens rijk aan DNA en RNA, waardoor uw cellen zich beter kunnen beschermen tegen aanvallen van virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. Zo krijgen ze gewoon veel minder kans om uw ziek te maken.

Het grootste geheim van Chlorella + is waarschijnlijk de “Chlorella Groei Factor”. Volgens de wetenschap is dit waarschijnlijk een van de sleutels tot de eeuwige jeugd. Chlorella is immers al meer dan 1 miljard jaar in staat zichzelf constant aan te passen, verjongen en herstellen in deze vijandige wereld. Tot voor kort was het onmogelijk om door de buitenste celwand van het eencellige Chlorella organisme heen te dringen. Je kon dus zoveel Chlorella als je wilde slikken maar het kwam onverteerd weer naar buiten. Pas recentelijk is er in Japan (het land waar Chlorella No.1 staat op de lijst van voedingssupplementen) een uniek proces ontwikkeld waarmee het nu mogelijk is zonder hitte of chemische middelen de celwand te verpulveren. Alle hierboven genoemde voordelen staan u dan ook pas sinds vandaag ter beschikking. Chlorella + wordt dan ook optimaal opgenomen door het lichaam en is gegarandeerd werkzaam binnen 7 dagen.

Verdraagzaamheid en tijdstip van innemen:
Hoewel uit onderzoek is gebleken dat Chlorella + goed tot zeer goed wordt verdragen, is het niet mogelijk om een eenduidig advies te geven, aangezien ieder mens weer net wat anders is . Er wordt dan ook aangeraden als volgt te werk te gaan:

1. 15 minuten voor het ontbijt, lunch en diner
2. Tijdens of 15 minuten na het ontbijt, lunch, diner

Gemiddeld gaat het middel voor inname methode 1 binnen 30-45 minuten werken en voor inname methode 2 binnen 60-90 minuten. Sommige zeer gevoelige mensen kunnen bij methode 1 even last krijgen van een rommelend of misselijk gevoel in de maag. Als dit bij u het geval is, neemt u de volgende keer de Chlorella + tijdens of na de maaltijd in. Voor veel mensen is het dan ook verstandig om gelijk na het opstaan 2 tot 4 tabletten in te nemen. Heeft u echter last van een plotseling opkomend energietekort, griep en/of algeheel gevoel van zwakte, dan kunnen sporadisch 6 tabletten in een keer ingenomen worden. Er wordt dan ook aangeraden dit alleen te doen wanneer uw lichaam aan het middel gewend is.

Frequentie van innemen:
Het wordt aangeraden om Chlorella + verspreid over de dag in te nemen. Drie maal daags 2-4 tabletten is veel beter dan een maal daags 6-12 tabletten.

Verslavings-, bij- en ontwenningsverschijnselen:

Bij overdosering kan het mogelijk zijn dat uw lichaam teveel energie toegevoerd krijgt, waardoor een enigszins licht gevoel op kan treden.

Dit vind je misschien ook leuk...