De potentiële gevaren van sucralose

(“Dr Michael Gazsi”| vertaling: Ed Gunneweg) Er is een nieuwe, kunstmatige zoetstof in de handel en het bevindt zich reeds in een grote hoeveelheid producten, want het wordt zelfs verkocht in reformwinkels en vervaardigd door voeding georiënteerde bedrijven.

 • Maar is al bewezen dat het veilig is?
 • Is het ook van enig nut voor het publiek?
 • Helpt het bij gewichtsverlies?
 • Zijn er ook onderzoeken bij mensen op de lange termijn?
 • Is aangetoond dat het veilig is voor het milieu?

Het antwoord op elk van deze vragen is jammer genoeg een klinkend NEE! De kunstmatige zoetstof sucralose, die onder de naam Splenda wordt verkocht, is één van de snel stijgende “volgende generatie” van suiker vervangers met een grote zoetkracht. Het bevat geen calorieën en is ongeveer 600 keer zoeter dan sucrose (witte suiker), hoewel het van zoetkracht kan variëren van 320 tot 1.000 keer, afhankelijk van de toepassing in de voeding. Het witte kristallijne poeder proeft heel erg als suiker, maar is intenser in zijn zoetheid.

Hoe wordt het vervaardigd
Sucralose wordt geproduceerd door suiker (sucrose) te chloreren. Dit impliceert het chemisch veranderen van de structuur van de suikermolecules door drie hydroxylgroepen te vervangen door drie chlooratomen.

De geschiedenis
Sucralose werd in 1976 door onderzoekers ontdekt die onder de auspiciën van Tate & Lyle Ltd., een grote Britse suikerfabriek werkten. In 1980, werkten Tate & Lyle met Johnson & Johnson, ‘s- wereld grootste gezondheidszorg maatschappij, samen om sucralose te ontwikkelen. In 1980 vormden Johnson & Johnson de McNeil Speciality Products Company voor het op de markt te brengen van sucralose. In 1991, werd Canada het eerste land om het gebruik van sucralose goed te keuren. In April, 1998 verleende de Food and Drug Administration van de V.S. goedkeuring voor sucralose om in een verscheidenheid van voedingsmiddelen te worden gebruikt. Cola Light was het eerste product in de V.S. met sucralose, dat in mei 1998 werd geïntroduceerd. Sucralose werd nog niet goedgekeurd voor gebruik in de meeste Europese landen, waar het nog nagegaan wordt.

Wat de veiligheid betreft
Er zijn Weinig onderzoeken bij mensen naar de veiligheid gepubliceerd over sucralose. Eén kort onderzoek bij diabetespatiënten die de zoetstof gebruiken toonde een belangrijke op de statistiek gebaseerde verhoging van glycosylated hemoglobine (HbaÇ), dat een markeer punt is voor het niveau van de bloedglucose spiegel op de lange termijn en dat gebruikt wordt om de controle van het bloed glucose bij diabetespatiënten te beoordelen. Volgens de FDA houdt de “verhogingen van het bloedglucose in dat de controle van diabetes verminderde. Onderzoek bij dieren heeft aangetoond dat sucralose veel problemen bij ratten, muizen, en konijnen, kan veroorzaken zoals:
 • Gekrompen zwezerik klieren (tot 40% kleiner)
 • Vergrootte lever en nieren.
 • Atrofie van lymfefollikels in de milt en de zwezerik
 • Verhoogd gewicht van de ingewanden
 • Verminderd groei percentage
 • Verminderd aantal rode bloed cellen
 • Hyperplasie van het bekken
 • Verlenging van de zwangerschap
 • Afgebroken zwangerschap
 • Verminderd lichaamsgewicht van de foetus en placenta gewicht
 • Diarree

Volgens één bron, betreffende de belangrijke vermindering van grootte van de zwezerikklier, beweerde de fabrikant dat sucralose onplezierig was voor de knaagdieren om in grote hoeveelheden te eten en dat verhongering het slinken van de zwezerikklieren veroorzaakte. Toxicoloog Judith Bellin herzag de onderzoeken over ratten die onder experimentele omstandigheden waren verhongerd, en kwam tot de conclusie dat hun groei met een derde verminderd zou kunnen worden zonder dat de zwezerik een belangrijke hoeveelheid gewicht zou verliezen (minder dan 7 procent). De veranderingen waren veel meer uitgesproken bij ratten die met sucralose waren gevoed. Terwijl het groeipercentage van de dieren verminderd werd met 7 tot 20 procent, krompen hun zwezeriken zelfs 40 procent. (New Scientist 23 Nov 1991, pg 13).
Een scheikundige verbinding chemisch verwant aan sucralose, 6-chloor- deoxyglucose, is bekend om zijn anti-vruchtbaarheid- en neurotoxische gevolgen, hoewel de onderzoeken bij dieren met sucralose deze gevolgen niet hebben aangetoond.

Volgens het rapport “Final Rule” van de FDA, “Sucralose was zwak mutageen in een test over de verandering van lymphomen bij muizen.” De FDA meldde eveneens dat veel andere onderzoeken “onovertuigende” resultaten vertoonden. De vraag is hoe weinig onderzoeken er momenteel over de sucralose kwestie bestaan.

Endurance News verstrekt de volgende lijst die dit feit illustreert:
Zoetmiddel
Aantal onderzoeken *
Sacharine
2374
Aspartaam
598
Cyclamaten
459
Acesulfaam-K
28
Sucralose
19

*Gevonden bij het zoeken via MEDLINE

In termen van veiligheid, is het niet alleen de originele substantie (sucralose) waar men zich ongerust over moet maken. Zoals de FDA aangeeft, “omdat sucralose in sommige voedingsmiddelen kan hydroliseren en de resulterende hydrolyseproducten ook door de consument kunnen worden opgenomen.”

Is er enig onderzoek bij mensen verricht Op lange termijn? Geen enkel
Volgens de Medische tekst over Drugs & Therapeutiek, “Is de veiligheid op lange termijn onbekend.” Volgens deze tekst waren de 100 studies van de Fabrikant, (waarvan sommigen gevaren aantoonden) duidelijk ontoereikend en tonen geen veiligheid in het gebruik op de lange termijn.”

Wordt Sucralose geabsorbeerd of gemetaboliseerd?
Ondanks de claims van de fabrikant van het tegendeel, wordt sucralose duidelijk geabsorbeerd en door het lichaam gemetaboliseerd. Volgens het rapport “Final Rule” van de FDA,, wordt 11 tot 27% van sucralose geabsorbeerd door mensen, en de rest wordt onveranderd afgescheiden in de faeces. Volgens de Japanse Raad van Voedselhygiëne, wordt ongeveer 40% van opgenomen sucralose geabsorbeerd. Het sucralose in plasma heeft in de meeste studies een halveringstijd van 2 tot 5 uur, hoewel de halveringstijd die bij konijnen werd gevonden veel langer is, ongeveer 36 uur. Ongeveer 20% tot 30% van de geabsorbeerde sucralose wordt gemetaboliseerd. Zowel de gemetaboliseerde als de onveranderde geabsorbeerde sucralose worden uitgescheiden in de urine. De geabsorbeerde sucralose concentreert zich in de lever, de nier, en het maagdarmkanaal. Volgens de medische tekst, wordt sucralose afgebroken “in kleine hoeveelheden 1,6- dichlorofructose, een chemisch product dat niet voldoende bij mensen is getest. Volgens het tijdschrift voor consumenten onderzoek is er over gechloreerde bestrijdingsmiddelen enige bezorgdheid over sucralose omdat het een gechloreerde molecule is. Sommige gechloreerde molecules dienen als basis voor pesticiden zoals D.D.T., en worden opgeslagen in lichaamsvet. Johnson & Johnson echter, benadrukten dat sucralose de stofwisseling passeert zonder te worden geabsorbeerd. Natuurlijk, is deze bewering over het niet geabsorbeerd worden volledig onzinnig. Zoals hierboven is aangetoond, wordt een wezenlijke hoeveelheid sucralose geabsorbeerd, zodat dat argument niet opgaat. Volgens de HAD, “beweert de Fabrikant dat het chloor dat aan sucralose wordt toegevoegd gelijkwaardig is aan het chlooratoom in de zout molecule (NaCl) . Dat is niet het geval. Sucralose lijkt meer op het opnemen van uiterst kleine hoeveelheden gechloreerde pesticiden, maar wij zullen dat nooit weten zonder onafhankelijk onderzoek bij mensen op de lange termijn.

Verontreinigende stoffen
De FDA erkent dat sucralose “bij een zuiverheid van ongeveer 98% wordt geproduceerd. Hoewel dat vrij zuiver kan klinken, wat zit er in die resterende 2%? Het blijkt dat het uiteindelijke sucraloseproduct kleine hoeveelheden potentieel gevaarlijke substanties bevat zoals:
 • Zware Metalen (bv. lood)
 • Arseen
 • Triphenilphosphine Oxide
 • Methanol
 • Gechloreerde Disaccharides
 • Gechloreerde Monosaccharide

Hoewel de productie richtlijnen de grens van deze substanties bepalen is er geen waarborg dat dergelijke grenzen altijd bereikt zullen worden.

Milieu kwesties
Ondanks het feit dat een gedeelte van de sucralose wordt gemetaboliseerd tot sommige chemische stoffen van twijfelachtige aard wordt het grootste gedeelte van de gebruikte sucralose onveranderd afgescheiden met de faeces en in de urine. Hoewel dat voor de persoon die het gebruikt goed kan zijn, zou het niet zo goed voor het milieu zijn. Hoewel sucralose daar waar het wordt goedgekeurd voor de verkoop, door het toilet wordt gespoeld, is wat er daarna mee gebeurt eenvoudig een kwestie van speculaties. Ik ken geen onderzoeken die aantonen wat er met het chemische product gebeurt zodra het rioolwater wordt behandeld en dan terug komt in het milieu.
 • Blijft het stabiel of reageert het met andere substanties om nieuwe samenstellingen te vormen?
 • Is sucralose of welke overblijvend chemisch product veilig voor het milieu?
 • Hoe zal dit chemisch product het waterleven, zoals vissen, evenals andere dieren beïnvloeden?
 • Zal sucralose in onze watervoorziening gaan verschijnen, net zoals dat met sommige drugs al gebeurt.

Natuurlijk, zullen wij waarschijnlijk de antwoorden op deze vragen gedurende vele jaren, in het geheel niet kennen. Één van de belangrijkste redenen hiervoor is dat de FDA geen Verklaring vereiste voor de Milieueffecten van sucralose, omdat met hun eigen woorden, de “actie geen belangrijk effect op het menselijke milieu zal hebben.” Één onderzoek vond dat sucralose in zowel water als grond door microrganismen wordt gemetaboliseerd (Labare 94). Nochthans, is het ecologische effect van dit nieuwe chemisch product dat in het milieu wordt geïntroduceerd onbekend.

Is er een Voordeel voor Consumenten?
Volgens het tijdschrift voor consumenten onderzoek levert sucralose sommige voordelen op voor de bedrijven die het maken en gebruiken, maar niet voor de consument. Zij verklaren: Maar is dergelijk voedsel echt voordelig wenselijk? Diabetici, mensen die op hun gewicht letten en het grote publiek zouden betere voedselkeuzen kunnen maken door eerder onbewerkte dan hoogst bewerkt voedsel te selecteren; bijvoorbeeld, appelen, in plaats van gebak; of duidelijker, eerder dan gezoete zuivel. Zij merken op dat de niet calorische kunstmatige zoetstoffen de conventionele zoetstoffen niet vervangen, maar eerder aanvullen. Zij merken op dat vanaf 1990 Amerikanen gemiddeld 20 pond kunstmatige zoetstof gebruikten als aanvulling van suiker, en aangezien de consumptie van suiker-substituten ook zo is toegenomen is dat ook met consumptie van suiker het geval.

Helpt Sucralose bij GewichtsVerlies?
Volgens het tijdschrift voor consumenten onderzoek “is er geen duidelijk bewijs dat de suikervervangers nuttig zijn bij gewichtsvermindering. In tegendeel, er is bewijs dat deze substanties de eetlust kunnen bevorderen.”

Waar wordt Sucralose gevonden?
In de Verenigde Staten, heeft FDA het gebruik van sucralose in 15 soorten voedsel en drank goedgekeurd:
 • Gebak en gebak mixen
 • Kauwgom
 • Zoetigheden en glazuur
 • Vetten en olie (sla dressings)
 • Vruchten en water ijsjes
 • Jam en gelatinepudding
 • Bewerkt fruit en Vruchtensappen
 • Zoete sausjes, toppings en siropen
 • Frisdranken en basis voor frisdranken
 • Koffie en thee
 • Bevroren desserts en mixen
 • Gelatines, pudding en vullingen
 • Melk produkten
 • Suiker vervangers
Vergelijking met andere zoetstoffen.
De public relation noemt verschillende voordelen boven andere zoetstoffen zoals:
 • Anders dan saccharine, laat sucralose geen bittere smaak achter.
 • Anders dan andere kunstmatige zoetstoffen, blijft het bij hoge temperaturen stabiel.
 • Anders dan bij suiker, verhoogd het niet de bloedsuiker waarde

Als vergelijking met de 600 maal grotere zoetkracht dan suiker laten we dan ook eens naar de andere zoetstoffen op de markt kijken:

 • Sacharine – 300 tot 500 maal zoeter
 • Aspartaam – 150 tot 200 maal zoeter
 • Acesulfaam K – 200 maal zoeter.

Het grote geld
Een rapport uit 1998 in Chemical Week verklaart dat de markt van zoetstoffen met grote intensiteit ongeveer $1,5-miljard per jaar is Ongeveer 70%-80% van die markt staat op naam van frisdrank zoetstoffen, waarvan aspartaam bijna het monopolie heeft. Zij merken op dat hoewel sucralose 50% zoeter is dan aspartaam, het moeilijk zal zijn om de vele frisdrank producenten te overreden om aspartaam op te geven, aangezien het op grote schaal door de consument wordt goedgekeurd.

Controleert iedereen de reacties na de goedkeuring?
Blijkbaar niet. Zonder opgezet systeem om na de goedkeuring de ongunstige gevolgen te controleren, hoe is het dan mogelijk de consumptie van sucralose op grote schaal en op lange termijn te volgen te controleren en vast te stellen dat het veilig is?

Technische Informatie
Sucralose wordt gemaakt van sucrose door drie chlooratomen uit te wisselen voor drie hydroxylgroepen om de verbinding van 1.6- dichloro-1.6-dideoxy-BETA-D-fructofuranosyl-4-chloor-4-deoxy- alpha–D-gal actopyranoside te krijgen. Dit wordt berijkt in een vijf-stappen proces. Langdurige opslag, in het bijzonder bij hoge temperaturen en lage pH, zorgt er voor dat sucralose afbreekt in 4-chloor-4-deoxy-galactose (4CG) en 1.6-dichloro (1.6 DCF)> Het Chemische verkorte Registratie nummer (CAS Reg. No.) voor sucralose is 56038-13-2.

Moet Sucralose worden vermeden?
De Website Van de Holistische Geneeskunde haalt de volgende redenen aan om sucralose te vermijden:
 • De onderzoeken voor de Goedkeuring vermelde de potentiële giftigheid van sucralose.
 • Er zijn geen * onafhankelijk * gecontroleerde onderzoeken bij mensen over sucralose
  (te vergelijken met 15 jaar geleden ivm aspartaam).
 • Er zijn geen (12-24 maanden durende) onderzoeken bij mensen op lange termijn
  over de gevolgen van sucralose.
 • Er is geen toezicht op de gevolgen voor de gezondheid.

Het kostte de regering decennia om te bekennen dat er talloze duizenden sterfgevallen door tabak waren. Waarom? Eenvoudig omdat er geen controle of epidemiologische studies waren geweest. Zonder dergelijke controle en studies, kunnen de reusachtige gevolgen gemakkelijk ongemerkt blijven. Krijgen produkten met Sucralose enige waarschuwing of verklaring op het etiket? Neen. De regel gevende agentschappen en de wetenschappelijke onderzoeks lichamen, die de veiligheid van sucralose hebben ondersteund hebben geen waarschuwingsinformatie vereist om op de etiketten van de produkten te worden geplaatst die met sucralose worden gezoet. Het tijdschrift voor consumenten onderzoek besluit: Aangezien Amerikanen steeds grotere hoeveelheden van dergelijk voedsel en dranken blijven kiezen, kunnen de zoetstoffen naar grotere consumptie niveau’s stijgen. De gevolgen voor de gezondheid op de lange duur vergen zorgvuldige evaluatie. Dragen extra goedgekeurde zoetstoffen echt bij aan een goede gezondheid? Voldoen zij werkelijk aan speciale dieet behoeften? Of, moedigen zij verder slechts slechte dieet keuzen aan?

Bron: ´Dr. Michael Gazsi´- www.aspartaam.nl

Dit vind je misschien ook leuk...