Wij mogen en kunnen in actie komen..!

vote-consume-and-shut-up

 

We mogen en kunnen in actie komen, door achterover te gaan liggen als we mogen gaan stemmen…!

Het is eindelijk zover. De lang verwachte val van het kabinet. Hiermee is ook de propaganda machine weer opgestart. Propaganda die wordt verspreid door de meest bekeken media is vooral tegen Wilders en probeert nu van alles om er voor te zorgen dat hij wordt weggevaagd bij de aankomende verkiezingen. Ook de sterk opkomende linkse partij de SP, die een vergelijkbaar programma heeft als de PVV en slechts op een paar punten een hele andere richting inslaat zal er aan moeten geloven. Omdat we al redelijk tegen het zomer reces aanzitten wordt verwacht dat de nieuwe verkiezingen pas in het najaar zullen worden gehouden.

Ik ga nu een voorspelling doen over wat er gaat gebeuren tussen nu en de tijd dat we een nieuw kabinet hebben. Er zijn een aantal impopulaire maatregelen die de rechtse regering wilt nemen om zogenaamd ons land te redden van een financieel, dan wel bezuinigingen, het afgeven van onze macht aan Europa en het bestelen van de mensen die niet in de hoogste klassen zitten qua inkomen.

Om dit te realiseren heeft het werkkabinet medestanders nodig, maar de meeste medestanders met genoeg zetels zouden hiermee hun eigen programma verloochenen. Ik voorspel nu dat bijna alle grote partijen een deel van de impopulaire maatregelen op zich zal nemen en daarmee bewijst dat ze niet voor het bestwil van het volk kiezen, maar puur voor het behoud van de macht over ons werkvolk.

Je zult zien dat het een spel is waarbij de ene leugen de andere overtreft. Aangezien het land nogal verdeelt is tussen links en rechts zal het ook lastig worden om een nieuw kabinet te vormen. De partijprogramma’s zullen daarom worden aangepast, en veel spectaculairder worden dan dat ze ooit zijn geweest. Bezuinigen wordt veranderd in ombuigen, inleveren wordt ontvangen en zelfs de partijen die gematigd zullen liegen, zijn in staat om water als wijn te verkopen.

Niet zo lang geleden was er een artikel over niet stemmen, wat volgens mij de enige manier is om voor jezelf te kiezen in een schijndemocratie vanwege de verborgen macht van het koningshuis. Ik stel daarom voor dat iedereen die graag wil helpen om de Nederlandse burger te informeren, even de tijd neemt om een stukje te schrijven over het niet stemmen. Of zelfs nog makkelijker door dit artikel te kopiëren en te verspreiden.

In een wereld waarin we moeten geloven dat we vrij zijn en we kunnen stemmen op vertegenwoordigers die deze vrijheid voor ons bewaken zijn er een aantal mythes ontstaan. Alleen al deze acht mythes omtrent het stemmen zijn erg overweldigend.

 

Acht punten waarom niet-stemmen dè manier is om de regering zijn macht te ontnemen.

 

Mythe 1 Als u niet stemt hebt u geen recht van spreken.
Als u stemt geeft u iemand de volmacht om voor u te spreken. Met stemmen geeft u uw recht van spreken dus juist weg. Als uw partner vraagt wat u vanavond wil eten en u zegt: ‘beslis jij maar’, dan kunt u later niet klagen dat u het niet lust. U hebt uw partner volmacht gegeven om het menu te bepalen. U hebt uw recht van spreken weggegeven.

Mythe 2 Als u niet stemt gaat uw stem naar de grootste partij.
Dit leren we op school en deze mythe wordt zorgvuldig in stand gehouden door de media en de politiek zelf. Dit zou inhouden dat degenen die op de grootste partij willen stemmen, thuis kunnen blijven. Hun stem zou dan automatisch bij die partij terechtkomen. Onzin natuurlijk. Er is geen enkele persoon of geen enkele computer die uw gedachten kan lezen en uw niet uitgebrachte stem kan toevoegen aan een partij of aan welke partij dan ook. Een niet-uitgebrachte stem is niet uitgebracht en komt nergens terecht.

Veel mensen stemmen op een partij waarin ze zich niet helemaal kunnen vinden. Daarmee hopen ze een partij waarin ze zich nog minder kunnen vinden uit de regering te houden. Ze stemmen op de ‘minst slechte’. Maar uiteindelijk is het niet uw stem die bepaalt wie er regeert. Het is hoofdzakelijk de vorming van een coalitie die dat bepaalt. Nadat uw stem binnen is kan iedere partij in principe meeregeren. Het wordt door politici onderling uitgemaakt.

Mythe 3 Uw stem heeft invloed.
We hebben de afgelopen twaalf jaar vijf kabinetten gehad van verschillende samenstelling. Geen enkele partij heeft in al deze kabinetten zitting gehad. De verhoudingen in die kabinetten werden (naast coalitievorming) bepaald door uw stem. Ondanks die verschillend samengestelde regeringen is geen enkele sprake geweest van merkbare beleidsveranderingen. Alle trends van de afgelopen twaalf jaar hebben zich gewoon voortgezet: meer regels en verboden, minder privacy, minder vrijheid, minder veiligheid, slechter onderwijs, privatisering van energiemarkt en zorgverzekering (met de daaraan gekoppelde astronomische prijsverhogingen en slechtere service), enorme toename van vaste lasten, etc. Hebt u daar echt voor gekozen?

Zelfs bij een referendum luistert de politiek niet naar u. De Europese Grondwet is door de meerderheid van het Nederlandse volk weggestemd. Later is deze wet er onder een andere naam, het Verdrag van Lissabon, toch gewoon doorgedrukt. Ondanks uw tegenstem. Uw stem heeft geen invloed gehad. De politiek deed en doet wat ze wil. En als u het er niet mee eens bent krijgt u de schuld, u hebt immers gestemd!

Mythe 4 Blanco stemmen is beter dan niet stemmen.
Met blanco stemmen zegt u:’Ik ben voorstander van het politieke systeem, maar ik vind dat er geen enkele goede kandidaat is.’ Door blanco te stemmen steunt u weliswaar geen enkele kandidaat maar geeft u wel uw medewerking aan het bestaande politieke systeem en kan dit systeem blijven voortbestaan. Wel zou u zich af kunnen vragen of het de moeite waard is om een politiek systeem te steunen dat niet naar u luistert.

Een blanco stem telt niet mee in de verkiezingsuitslag en heeft dus geen invloed. Wel telt uw stem gewoon mee in de opkomstcijfers. Niet stemmen verlaagt het opkomstcijfer en is daarmee een signaal. Een signaal dat zegt dat ik mijn medewerking aan een schijndemocratie opzeg en dat wel degelijk invloed heeft. Met name als steeds meer mensen dit doen.

Mythe 5 Onze regering vertegenwoordigt het volk.
vote-nobodyDat is ons altijd geleerd. De 2e kamer bestaat uit ‘volksvertegenwoordigers’. Politici vertegenwoordigen van alles maar zeker niet in de eerste plaats het volk. Ze vertegenwoordigen belangen. Politiek gaat over geld en de verdeling ervan. De grootste financiële belangen liggen bij het bedrijfsleven. Hoe groter een corporatie of multinational, hoe groter het belang. En hoe meer de politiek daarmee rekening houdt en hoe minder met uw belang. En niet te vergeten dat de politici hun eigen belangen vertegenwoordigen, hun eigen positie. En die positie wordt het best gewaarborgd als hun beslissingen in het straatje passen van het machtige bedrijfsleven. Men is dan ook bereid het bedrijfsleven te bevoordelen ten koste van u.

Wat dacht u van alle miljarden die aan de banken gegeven zijn? Miljarden van uw belastinggeld. Miljarden waarvan diezelfde banken nu de torenhoge bonussen betalen. Al die miljarden die nu moeten worden ‘bezuinigd’, ten koste van u, de belastingbetaler. De ‘redding’ van een bank kostte € 30 miljard (toevallig…. het bedrag dat nu bezuinigd moet worden). Dat is € 2000,- per persoon. Voor uw gezin met twee kinderen betekent dat € 8000,-. Als u meer dan modaal verdient, is het bedrag hoger. Wanneer hebt u € 8000,- van een bank gekregen toen u krap zat omdat u ‘fouten’ gemaakt had?

Wie kwam u toen ‘redden’? Minister Bos beloofde dat deze bank later weer verkocht (geprivatiseerd) zal worden. Net zoals de overheid de NS en de Nutsbedrijven verkocht (privatiseerde). Bedrijven die u betaald had met uw belastinggeld en dus van ons allemaal waren. Werd de opbrengst van die verkopen op uw rekening teruggestort? Wiens belang behartigt de regering dus? Het zijn niet uw belangen die de politiek vertegenwoordigt, maar die van machtige bedrijven en banken. En van zichzelf.

Mythe 6 Ik maak een keuze op basis van neutrale informatie.
Om een gefundeerde keuze te maken, moet u weten waarvoor u kiest. Om dat te kunnen weten, hebt u informatie nodig. Deze informatie wordt geboden door de media: krant, radio, televisie. Vooral de televisie wordt gezien als een belangrijke bron van informatie. Politici maken er dan ook dankbaar gebruik van. Tegenwoordig worden de massamedia wereldwijd beheerst door niet meer dan een handvol megabedrijven. (klik HIER voor artikel op WantToKnow)

En ook onze RTL’s en SBS’en maken daar onderdeel van uit. Deze bedrijven zijn gefinancierd door de grote banken. Die banken zijn alleen bereid tot financieren als deze mediabedrijven hun belangen behartigen. De publieke omroep is een staatsomroep en in die zin dus eigendom van de politiek. Alle mediabedrijven maken gebruik van persbureaus.

Reuters-LogoOmdat het NOS Journaal of het RTL-Nieuws niet in ieder land een journalist heeft, kopen ze hapklaar nieuws in van deze bureaus. De belangrijkste persbureaus zijn Reuters en AP. Deze bedrijven zijn al decennia het eigendom van de meest dominante bankiersfamilie ter wereld: de Rothschild familie. Daarmee bepalen zij wat nieuws is. Zowel de commerciële omroepen als de staatsomroepen hebber er geen enkel belang bij om neutrale informatie te bieden.
Ze bieden informatie die in hun belang is. In het belang van grote bedrijven en banken, en van de politiek zelf. En in het belang van grote adverteerders natuurlijk. Zou u als eigenaar van een mediabedrijf de praktijken van een grote bank ontmaskeren, als die bank een belangrijke klant van u is?

Politici gebruiken de media om hun verkiezingsbeloften uit te spreken. Hoe vaak worden die beloften nagekomen? Het privatiseren van de energiemarkt en de zorgverzekering zou concurrentie opleveren, en daarmee financieel voordeel brengen voor u, de consument. Zo is het u, via de media, verkocht. Het tegenovergestelde gebeurde: energie en zorgverzekering werden vele malen duurder.
Dat werkte in het voordeel van het bedrijfsleven, en in het nadeel van u. Of was u dat alweer vergeten? In plaats van u te informeren, manipuleren de media u. En daarmee is het niet meer uw eigen stem die u uitbrengt, maar wordt uw stem gestuurd door de media. Waar komt uw informatie vandaan?

Mythe 7 Onze regering zorgt voor een sterke positie van Nederland ten opzichte van het buitenland.
Door te stemmen draag ik daaraan bij. Ieder westers land heeft een gekozen regering. Gekozen door het eigen volk. Elk volk kiest die regering om haar belangen te behartigen. Zo wordt het ons verteld. Als dit werkelijk zo zou zijn, dan zou het beleid in al die landen duidelijk moeten verschillen. In elk land willen burgers immers dat hun land een sterke positie heeft ten opzichte van andere landen.

En ieder land heeft haar eigen nationale belangen. Toch zijn alle trends in alle westerse landen hetzelfde. Overal is sprake van crisis, afname van privacy, verdwijnen van werkgelegenheid, slechter onderwijs etc. Ondanks de verschillende belangen van de verschillende volkeren en de verschillende regeringen. Het is overal min of meer hetzelfde. De nationale regeringen van alle Europese landen, waaronder de Nederlandse regering, promoten de Europese Unie. Die EU krijgt steeds meer zeggenschap, en de nationale regering krijgt steeds minder zeggenschap.

De beste spotprent van 2005 bracht het perfect in beeld. Het Nederlandse volk moest en zou de Europese Grondwet tóch slikken.. Door een grondwet een ‘verdrag’ te noemen, het Verdrag van Lissabon, ontglipten deze ‘kleine lettertjes’ de Nederlandse Grondwet..!

europese-grondwet-balkenende

De beste spotprent van 2005 bracht het perfect in beeld. Het Nederlandse volk moest en zou de Europese Grondwet tóch slikken.. Door een grondwet een 'verdrag' te noemen, het Verdrag van Lissabon, ontglipten deze 'kleine lettertjes' de Nederlandse Grondwet..!

De Nederlandse regering krijgt steeds minder te zeggen over Nederland. Het (tegen de wil van het volk doorgedrukte) Verdrag van Lissabon heeft als belangrijkste punt dat Europese wetten boven nationale wetten gaat. Die Europese wetten worden gemaakt door de niet-gekozen Europese Commissie, aangevoerd door de niet-gekozen Europese President (van Rompuy). Onze nationale regering behartigt de belangen van de EU. Niet van een Nederland dat sterk staat ten opzichte van andere landen.

Mythe 8 De huidige democratie is weliswaar niet perfect, maar er is geen beter alternatief.
Democratie is een mooi systeem. Maar schijndemocratie is in sommige opzichten erger dan een dictatuur. Een schijndemocratie geeft mensen een onterecht gevoel van vrijheid. Daardoor accepteren mensen impopulaire en oneerlijke maatregelen gemakkelijker dan in een dictatuur. De bovenstaande mythes hebben aangetoond dat stemmen veel minder invloed heeft dan de meeste mensen denken.

De gedachte dat u met stemmen invloed uitoefent is dan ook een illusie. En het is deze illusie die politici in staat stelt te doen wat ze doen en u het gevoel te geven dat u daarvoor gekozen hebt. U hebt politici als het ware een vrijbrief gegeven om andere belangen te behartigen dan de uwe. Als u dat niet meer wil, waarom zou u dan langer uw medewerking verlenen? Steeds meer mensen worden zich hiervan bewust, en willen hun medewerking dan ook niet meer verlenen. En dat kan door niet te stemmen.

Het is het meest duidelijk signaal aan de politiek dat een individu kan geven: ‘Ik werk niet meer mee aan een schijndemocratie!’ Door niet te stemmen maakt u juist gebruik van uw democratisch recht. Alleen in een dictatuur is iedereen verplicht voorstander te zijn van het bestaande systeem. Stelt u zich eens voor: Er komt niemand naar de stembus. Dan zit er voor de politici niks anders op dan naar huis te gaan en een baantje te zoeken. Natuurlijk zullen bij de komende verkiezingen nog veel mensen gaan stemmen.

Maar als een opvallend grote groep dit niet doet, dan zullen politici dat zeker opmerken en er op zijn minst erg zenuwachtig van worden. Ze zullen begrijpen dat we ze in de gaten hebben. Ze zullen dan ook inzien dat we onze steun uiteindelijk opzeggen als ze blijven weigeren te doen wat ze moeten doen: Het vertegenwoordigen van het volk. Anders komen er de volgende keer nog minder mensen naar de stembus. Niet stemmen is de enige mogelijkheid om de schijndemocratie weer tot een echte democratie dwingen.

Als u werkelijk iets wil veranderen, laat dan uw stem horen en stem niet! Gebruik uw eigen stem! Inspirerend hé, of niet? Er zullen mensen zijn die na het lezen van deze te controleren feiten nog steeds niet overtuigd zijn en nog steeds pleiten dat niet stemmen een doodzonde is. Ik draai het liever om, stemmen is een doodzonde, en kost je vroeg of laat jouw leven, en die van al je geliefden. Niet stemmen alleen geeft je het recht om jezelf te vertegenwoordigen. Hoe meer mensen dit inzien en hier naar handelen, hoe groter onze eigen kracht. Het is een keuze tussen je leven leiden of een leven lijden.

 

 

Bronnen: indiansummer.nu   –   wanttoknow.nl

loesje-wilders-zwarte-pieten

Dit vind je misschien ook leuk...