High Tech rond de bouw van Puma Punku

zonnepoort-tiwanaku-wikipWie denkt aan wonderbaarlijke bouwwerken uit de oudheid, ziet al snel in gedachten de enorme piramiden van Gizeh, Egypte en andere piramiden in Midden- en Zuid-Amerika. Maar volgens diverse populaire onderzoekers is het neusje van de zalm onder al die wonderbaarlijke bouwwerken toch wel de ruïne van Puma Punku in Bolivia, Zuid Amerika.

De zonnepoort/sterrenpoort te Tiwanaku; aan de bovenzijde staan figuren die sterrenbeelden voorstellen. Arthur Posnansky meende dat de ouderdom van de ‘Sterrenpoort’ toch zeker wel op rond de 15.000 v. Chr. moet worden geschat (foto; wikipedia, bestand zonnepoort).

De H-vormige bouwblokken van Puma Punku In de Andes (Bolivia, Zuid Amerika), op een hoogte tussen de 12000-13000 voet liggen de ruïnes van Tiwanaku en Puma Punku. We vinden er perfect gemaakte bouwblokken van een keihard soort graniet (andesiet) die ogenschijnlijk zijn voor-gefabriceerd. Onderzoekers bestudeerden de zogenaamde H-vormige bouwblokken die allemaal uit de zelfde mal schijnen te komen. Daarnaast vond men een aantal blokken waarin lijnrechte gleuven zijn gefreesd en waarin op precieze afstanden perfecte gaten zijn geboord. De bouwblokken (sommige zijn 26 voet; 30,5 cm x 26= 7,93 m lang, en 100 ton zwaar – 1 ton is ongeveer 1000 kg) liggen over een groot gebied verspreid, alsof er ooit een enorme explosie heeft plaatsgevonden. Bij die enorme explosie zijn ook heel wat blokken uiteengeslagen tot kleine fragmenten. Die fragmenten liggen verspreid in de modderlaag van zo’n 6 tot 10 voet hoog (1,83 m tot 3 m) waaronder de ruïnes zijn gevonden.

Uiteenlopende meningen over de ouderdom Hoe oud zijn de ruïnes van Puma Punku, wie bouwden het complex en waarvoor werd het eigenlijk gebruikt? Sommige onderzoekers menen dat het complex zeker te dateren is rond het einde van de laatste ijstijd (14000-12000 jaar geleden).

Arthur Posnansky – een historisch onderzoeker – meende dat de ouderdom van Tiwanaku (en de ‘Sterrenpoort’; de stenen poort met de vreemde gevleugelde figuren erboven die sterrenbeelden schijnen uit te beelden) toch zeker wel op rond de 15.000 v. Chr. moet worden geschat (aan de hand van de ligging en de sterren die toen aan de hemel stonden). Terwijl andere onderzoekers menen dat de ouderdom ook nog wel eens kan liggen rond de 27.000 v. Christus; een duizelingwekkende ouderdom en dan die High Tech? Lees meer

Dit vind je misschien ook leuk...