€ 300 miljoen te besparen..! ADHD veroorzaakt door voeding!

A picture paints a thousand words..?

De kinderen die de afgelopen 10 tot 20 jaar geboren zijn, hebben een uiterst gevoelig metabolisme, ofwel stofwisseling. Dat betekent dat deze kinderen extreem reageren op prikkels. Zo simpel kun je het vertalen. Het woord ‘stofwisseling’, als vertaling van metabolisme, gaat daarom niet vér genoeg! Er hangt namelijk aan elk metabolisme, aan elke stofwisseling dus, een energetische component, die wellicht het belangrijkste onderdeel vormt van de stofwisseling.
Doordat deze nieuwe kinderen zo gevoelig zijn voor ‘moderen voedingsstoffen’, om het maar even netjes zo te noemen, treden er ook symptomen op die RECHTSTREEKS het gevolg zijn van de consumptie van deze stoffen..

Voor veel mensen, vooral moeders en vaders is dit verhaal geen nieuws.. Zij houden al járen hun kinderen wég van de keihard-gekleurde snoep en etenswaren. Zij zorgen dat hun kinderen niet worden volgepropt met kunstmatig zoet- en smaakstoffen.

Wetenschappelijk is nu aangetoond dat er een verband is tussen voeding en ADHD… Héhé… Moesten we daar nu op wachten? Dáár waar elk weldenkend mens al láng wist dat ‘iets’ in voeding deze uiterst gevoelige kinderen door laat draaien, moest het toch kennelijk weer wetenschappelijk worden vastgesteld, dat voeding gedrag beïnvloedt..!!

Maar het bizarre van deze ontdekking is de dubbele bodem, die ineens transparant wordt.. Want waarom heeft onze medische wetenschap er zó lang over gedaan, om dit voor de hand liggende verband, aandacht te geven..? En waarom houdt Big Pharma haar mond, en gaat het rustig door met de verkoop van de meest afgrijselijke middelen, zoals Ritalin e.d., volwassen-medicijnen, die gewoon volop aan kinderen worden verstrekt..!!?

Weet je waar we over spreken als we deze chemische-farmaceutische middelen achterwege laten…? We praten dan over een besparing van € 300 miljoen per jaar! Alléén al in Nederland… Je vraagt je af waar al het ‘common sense’ van al die Ministers van Onderwijs heeft gezeten… Waar was hun ‘onderbuik-gevoel’ in dit geval? Of hadden al deze ministers geen kinderen..? En als ze wél kinderen hadden, waren ze dan zo blind, om hen ook Ritalin toe te dienen?

We willen je, vóórdat we je het inhoudelijke artikel presenteren, graag verwijzen naar een artikel, dat hier al een tijdje op de site staat, en wat precies het -toen nog ongeziene- fundament beschrijft onder het verschijnsel ADHD..! Klik HIER voor dit artikel, onder de titel: ‘Wie zoet is, krijgt ADHD’ .

Nu het inhoudelijke verhaal over de ‘nieuwe wetenschappelijke ont-dekking’… tatatataaaa!

* * *

RED-dieet heeft invloed op ADHD bij kinderen!

Eén van de 'gezichten' van ADHD; voor veel ouders, een maar al te bekend beeld..

Wanneer kinderen een aangepast dieet wordt gegeven (wat niets meer of minder betekent, dat er opgelet moet worden wat kinderen te eten krijgen!!) heeft dat bij maar liefst 64% van kinderen met ADHD een gunstig effect op hun probleemgedrag. Ook opstandig en brutaal gedrag verbeterde sterk..!

Deze mededeling komt van wetenschappelijke onderzoekers. Onder meer het ‘ADHD Research Centrum Eindhoven’, het ‘Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie’ én het UMC St Radboud hebben dit onderzoek gedaan..

Het dieet heeft de naam ‘RED-dieet’ gekregen, waarbij deze afkorting staat voor ‘Restricted Elimination Diet’. Het houdt in dat voor elk individuele kind een gericht hypo-allergeen dieet wordt samengesteld… In gewone mensentaal betekent dat feitelijk, dat gekeken wordt, wáár een kind gevoelig voor is, en die stoffen krijgt het kind dan niet meer toegediend…
Alle voedingsmiddelen waarop het kind ZOU kunnen reageren, werden gedurende vijf weken weggelaten. Zo kon bij een kind met ADHD worden vastgesteld of voeding het gedrag beïnvloedt. Als dat zo is, worden afzonderlijke voedingsmiddelen stuk voor stuk OPNIEUW WEER aan het dieet toegevoegd en dan blijkt natuurlijk op welk specifiek voedingsmiddel een kind reageert. (Het is immers getest zonder stoffen, en daarna weer mét deze stoffen.)

We geven graag hieronder delen van het persbericht weer, dat de genoemde organisaties hebben doen uitgaan.

ADHD: sterke verbetering na RED-dieet!

Het onderzoek van genoemde instanties, is inmiddels gepubliceerd in het uiterst gezaghebbende weekblad ‘The Lancet’ (5 februari).

Een zogeheten RED-dieet heeft bij een groot deel van de kinderen met ADHD een gunstig effect, omdat hun gedrag sterk verbetert, zo blijkt uit het onderzoek van onder meer het ADHD Research Centrum Eindhoven, Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het UMC St Radboud.

Het wordt nu aanbevolen wordt om dit dieet op te nemen in het behandelprotocol van kinderen met ADHD.

RED staat voor Restricted Elimination Diet

Het is een op individuele leest geschoeid hypo-allergeen dieet. Alle voedingsmiddelen waarop kinderen zouden kunnen reageren, worden gedurende vijf weken weggelaten. Zo kan bij een kind met ADHD worden vastgesteld of voeding z’n gedrag beïnvloedt. Als dat zo is, worden afzonderlijke voedingsmiddelen stuk voor stuk weer aan het dieet toegevoegd. Dan blijkt op welk specifiek voedingsmiddel een individueel kind reageert.

De cover van het boek dat oud-apotheker, de Belg Fernand Haesbrouck schreef over de krankzinnige ontsporingen die met het 'bestrijden' van ADHD te maken hadden.

Opzet van het onderzoek

De onderzoekers verdeelden een aselecte groep van honderd ADHD-kinderen in een dieetgroep en een controlegroep. De controlegroep kreeg adviezen over gezonde voeding, de dieetgroep volgde gedurende vijf weken het RED-dieet. Een kinderarts, die niet wist of hij een kind uit de dieetgroep of de controlegroep voor zich had, beoordeelde met een standaard ADHD-scorelijst het gedrag van de kinderen. Dit gebeurde aan het begin en aan het eind van de studie.

Resultaten:
Bij 64% van de kinderen was na het volgen van het dieet geen sprake meer van ADHD en in de controlegroep was geen verschil in gedrag van de kinderen meetbaar. Leerkrachten en ouders die eveneens vragenlijsten invulden, rapporteerden ook grote verbeteringen in het gedrag van de kinderen, die het dieet volgden.
Ongeveer de helft van de onderzochtte kinderen, had naast ADHD ook ‘ODD’, een aandoening die gekenmerkt wordt door opstandig en brutaal gedrag. En ook op dit gedrag had het dieet een zeer gunstig effect.

Kinderen die gunstig reageerden op het dieet, gingen verder met een dubbelblind vervolgonderzoek om na te gaan of immunoglobulinegehaltes (IgG en IgE) in het bloed kunnen voorspellen voor welke voedingsmiddelen de kinderen gevoelig waren. Immunoglobulinen zijn antistoffen die betrokken zijn bij allergieën. Er bleek bij kinderen met ADHD echter geen verband te bestaan tussen deze immunoglobulinegehaltes en de reactie op voeding.

Prof.dr. Jan Buitelaar, hoogleraar psychiatrie bij het UMC St Radboud en wetenschappelijk begeleider van de studie zegt: ‘Dit onderzoek toont aan dat het zinvol is om het RED-dieet standaard toe te passen bij kinderen met ADHD of ODD zodat uitgezocht kan worden of de aandoening wordt uitgelokt door voeding. Het is wel belangrijk dat ouders hiervoor een deskundige in de arm nemen, want het dieet moet zorgvuldig worden uitgestippeld en opgevolgd.’

Het toepassen van het RED-dieet kan leiden tot een drastische vermindering van het medicijngebruik bij ADHD en tot verbetering van de prognose bij ODD.

Onderzoekers en artsen van de volgende instellingen hebben aan deze studie meegewerkt:

ADHD Research Centrum (Eindhoven), Wageningen Universiteit, Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), UMC Groningen, Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam), VieCuri Medisch Centrum (Venlo), UMC St Radboud (Nijmegen), Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Nijmegen).

Publicatie:

Lidy M. Pelsser, Klaas Frankena, Jan Toorman, Huub F. Savelkoul, Anthony E. Dubois, Rob Rodrigues Pereira, Ton A. Haagen, Nanda N. Rommelse, Jan K. Buitelaar. Effects of a restricted elimination diet on the behaviour of children with attention-deficit hyperactivity disorder (INCA study): a randomised controlled trial. Lancet 2011; 377: 494-503.

adhd-medicatie.nl

Bron: wanttoknow

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.