HET HEFFEN VAN BELASTING IS DE GROOTST MOGELIJKE ONZIN!

afpersenAfpersing is zelfs bij de huidige wetgeving verboden.

De grootst mogelijke onzin is het bestraffen (financiëel belasten) van arbeid, spaarzin en doodgaan. Overheden functioneren als rechtspersoon, hetgeen zeer onwenselijk is. Geld is een ruilmiddel en geen belegging. Het uitgeven van geld, de uitgifte ervan, is een taak voor een Volksbank namens haar certificaathouders, alle Nederlandse burgers.  Het heffen van belastingen is derhalve volstrekt overbodig, dat tonen we hieronder aan. Rente is de motor van geldontwaarding en is derhalve uit den boze. Banken mogen geen geld creëren, dat mag alleen de Nationale Overheid door middel van een Volksbank. Creëren is niet het drukken van papier, maar het “matchen” van de factor arbeid aan de hand van strakke budget-regels.

Belastingen en inflatie zijn beiden onwenselijk, absoluut te vermijden en tóch geloven de meesten van ons, dat er niet aan is te ontkomen. Deze denkfout is bewust ingeprogrammeerd en moet zo snel mogelijk worden rechtgezet – hieronder is te lezen hoe het zou kunnen.

In Nederland werken 7,1 miljoen mensen, waarvan 1,1 miljoen bij de overheid, waarvan 30.000 bij de Belastingdienst. De 30.000 accountants in dit land zijn (eedgezworen) verkapte belastingambtenaren, als er geen Belastingdienst was, waren er maar een paar ”accountants-na-rekenklerken” nodig. Het circus houdt zichzelf in stand, we hebben het nog niet eens over de advocatuur, een andere zichzelf in stand houdende improductieve “beroepsgroep”.

In de productieve sector resteren dus 6 miljoen werkenden, die voor 7,3 miljoen huishoudens c.q. 16,3 miljoen inwoners de kost moeten verdienen, door het afromen van hun inkomsten met 80% via belastingen en heffingen. Met een steeds sneller oplopende werkloosheid is de vraag wanneer de wal het schip keert.  Lees meer

Dit vind je misschien ook leuk...