Categorie: Maatschapij

nesara-change5

N.E.S.A.R.A.

National Economic Security and Reformation Act Nationale Economische Veiligheids- en Hervormings Wet. N.E.S.A.R.A. is een Amerikaanse wet, die door President Clinton is ondertekend  op 10 oktober 2000., vele malen door het Amerikaanse Congres is...

Bijnieruitputting; stresssyndroom van deze tijd!

Bijnieruitputting; stresssyndroom van deze tijd!

Ben je moe of uitgeput en kun je gewoon je normale energie niet terugkrijgen, ongeacht wat je doet of hoeveel artsen je al bezocht hebt? Ondanks een regelrechte toestroom van ‘gezondheidsboeken’ de laatste tien...

Hoe wij hoogstpersoonlijk het systeem overeind houden

Hoe wij hoogstpersoonlijk het systeem overeind houden

Voor wie denkt iets te weten en te begrijpen wat er op dagelijkse basis met ons wordt uitgevreten is het misschien handig te weten hoe het het leven functioneert. In een vorig artikel is...

Toenemende Armoede in Nederland!?

Toenemende Armoede in Nederland!?

Het begrip armoede in de zin van armlastigheid, schaarste, geldnood, niet meer echt mee kunnen doen zal veel Nederlanders verbaasd doen kijken. In ons lage landje leven we immers in een sociale welvaartstaat. Wie...