2.080 euro per maand voor alle Zwitsers als basisinkomen?

GeldKrijgt elke Zwitser voortaan een maandelijkse som van 2.080 euro op de rekening? Als het van een nieuw wetsvoorstel afhangt, zal het niet lang duren voor dat gebeurt. Een referendum zal moeten beslissen over het omstreden voorstel.

In Zwitserland vindt de regering het belangrijk dat burgers inspraak hebben in het beleid van het land. De belangrijkste uiting daarvan zijn de zogenaamde burgerinitiatieven. Als een burger zo’n initiatief indient, kan het tot een referendum komen als hij genoeg handtekeningen verzamelt.

Het nieuwste wetsvoorstel dat er op die manier komt is dat van het verzekerde basisinkomen. Enkele Zwitsers zouden dat graag opgetrokken zien tot 2.080 euro per volwassene en 800 euro per kind. Dat basisinkomen is gelijk voor iedereen: van studenten en werklozen tot bedrijfsleiders en bedienden. Het is bovendien complementair met je loon. Voor een doorsnee gezin (man, vrouw en twee kinderen) zou dit dus neerkomen op een maandelijks bedrag van 5.760 euro dat op de rekening komt.

Alle volwassenen en kinderen zouden er heel hun leven lang recht op hebben, los van hoeveel geld ze verdienen en welke job ze uitoefenen.

Tegenstanders

De indieners van het voorstel vinden dat elke Zwitser recht heeft op dat bedrag, maar het voorstel krijgt toch al wat tegenkanting. ‘Waarom zouden mensen nog gaan werken als ze elke maand sowieso zo’n groot bedrag op de rekening krijgen’, vragen tegenstanders van het voorstel zich af. Oswald Sigg, voormalig kanselier, zegt dat het basisinkomen ervoor zou zorgen dat mensen alleen nog een job zullen gaan uitoefenen als ze daar echt zin in hebben. De noodzaak om te werken valt dan weg, vindt de man.

Dit vind je misschien ook leuk...