Tags: Monsanto’s

Monsanto’s Roundup in alle geteste urinemonsters aanwezig

Monsanto’s Roundup in alle geteste urinemonsters aanwezig

Een recent onderzoek, uitgevoerd door een Duitse universiteit, heeft zeer hoge concentraties glyfosaat, een kankerverwekkende chemische stof in herbiciden zoals Monsanto‘s Roundup, in alle geteste urinemonsters gevonden. De hoeveelheid glyfosaat in de urine was...