Vrijheid van meningsvorming | Grondrechten nader bekeken

meningsvorming(Machiavelli) Grondrechten zijn in onze Grondwet vastgelegd. 

Een van die grondrechten is de vrijheid van meningsuiting.

Nu is de laatste jaren met enige regelmaat gezocht naar de grenzen van dat recht.

Vragen als: Kun je iemand wel of niet verbieden uitspraken te doen over het geloof van de ander? Mag een overheid ingrijpen als journalisten naar de mening van diezelfde overheid, een veiligheidsrisico voor ons land vormen?

De vragen zijn begrijpelijk op zich. Belangwekkend ook, maar mijn probleem op dit moment met dat grondrecht ligt vooral in een veel meer basale vraag.

Die meer basale vraag is of wij ons grondrecht niet voor een groot gedeelte hebben gecedeerd, overgedragen aan anderen?

Is het niet zo dat anderen voor ons dat unieke grondrecht uitoefenen? En is het niet zo, dat wij dat haast als vanzelfsprekend toestaan of ons er zelfs niet eens bewust van zijn?

Laten we vaststellen dat het uiten van een mening altijd voorafgegaan zou moeten worden door een vrije vorming van die mening. Maar doen we dat nog wel zelf, of laten we ons leiden door anderen, die daar op heel bedreven wijze invulling aan geven.  Lees meer

Dit vind je misschien ook leuk...