Zwitserland erkent homeopathie

De Zwitserse overheid heeft een lange en erkende traditie van neutraliteit, en om die reden mogen de verslagen van deze overheid over omstreden onderwerpen wellicht serieuzer bekeken worden dan die van de overheden die sterker beïnvloed worden door economische en politieke ontwikkelingen. Gezien het feit dat twee van de vijf grootste farmaceutische bedrijven van de wereld hun hoofdvestiging in Zwitserland hebben, zou men kunnen concluderen dat dit land een groot belang bij, en een voorkeur voor ‘reguliere geneeskunde’ zou hebben, maar toch is een dergelijke veronderstelling onjuist…

Het rapport van de Zwitserse overheid over homeopathische geneeskunde van eind 2011, vertegenwoordigt de meest uitvoerige evaluatie van homeopathische geneeskunde die ooit door een regering tot stand gekomen is en is recentelijk in boekvorm in het Engels (Bornhoft en Matthiessen, 2011) gepubliceerd. Dit voor een doorbraak zorgende rapport bevestigde dat de homeopathische geneeskunde zowel efficiënt als voordelig is en dat de homeopathische behandelingen in het Zwitserse plan voor volksverzekering opgenomen kunnen worden.

Het onderzoek van de Zwitserse overheid naar homeopathie, aanvullende en natuurlijke geneeswijzen (CAM) is niet alleen door de grote behoefte van zorggebruikers voor alternatieve geneeskunde tot stand gekomen, maar eveneens door het grootschalige gebruik hiervan door artsen. Ongeveer de helft van de Zwitserse bevolking heeft ooit een CAM behandeling ondergaan en waardeert deze behandeling.
Dokter Tinus Smits, homeopathisch vaccinatie-ontstorings-pionier. Hij is inmiddels overleden, maar zijn werk werpt nog dagelijks vruchten af!! Wat een blijdschap zou hij hebben gehad bij het verschijnen van dit onderzoek!!

Verder beschouwt ongeveer de helft van Zwitserse artsen de natuurlijke geneeswijzen als efficiënt. Misschien is wel het meest opvallende dat 85%t van de Zwitserse bevolking wil dat natuurlijke geneeswijzen opgenomen wordt in de zorgverzekering. Het is daarom niet verrassend dat de meer dan 50% van de Zwitserse bevolking aan wie de vraag is gesteld, een ziekenhuis verkiest dat in natuurlijke geneeswijzen voorziet, boven een conventioneel ziekenhuis.

Begin 1998 heeft de Zwitserse regering besloten om de nationale gezondheidsverzekering te verbreden. Met als doel om enkele aanvullende alternatieve medicijnen in de verzekering op te nemen met inbegrip van homeopathische geneeskunde, traditionele Chinese geneeskunde, kruidengeneeskunde, antroposofische geneeskunde, en neurale therapie.

Deze vergoeding was van tijdelijke aard terwijl de Zwitserse overheid ondertussen een uitgebreide studie naar deze behandelingen opstartte om te kijken of ze efficiënt en voordelig waren. De voorlopige vergoeding voor deze natuurlijke geneeswijzen is in 2005 beëindigd. Maar als resultaat van deze nieuwe studie begon het Zwitserse programma van de gezondheidsverzekering opnieuw homeopathie en alternatieve behandelingen te vergoeden.

In feite, als gevolg van een nationaal referendum met 2/3 van de voorkeursstemmen voor het opnemen van homeopathie en een selecte groep alternatieve medicijnen in het Zwitserse nationale plan voor gezondheidsverzekering, is de alternatieve geneeskunde een onderdeel van de Zwitserse grondwet geworden. (Dacey, 2009; Rist, Schwabl, 2009).

‘De Evaluatie van de Gezondheidstechnologie’
Het rapport “De Evaluatie van de Gezondheidstechnologie” van de Zwitserse overheid waarin onder andere de homeopathische geneeskunde  aan bod komt, is het meest uitvoerige overheidsrapport over dit onderwerp dat ooit is gemaakt. Dit verslag heeft niet alleen de essentie van het bewijsmateriaal van de dubbelblinde placebo-gecontroleerde klinische studies herzien, maar heeft hiernaast de effectiviteit in de praktijk, de veiligheid en de kosteneffectiviteit van homeopathische geneeskunde geanalyseerd. Dit verslag heeft tevens een uitvoerige herziening van de  preklinische studies tot stand gebracht. (fundamentele fysisch-chemische studies, studies met plantengeneesmiddelen, ‘in vitro’ studies)

Dit rapport evalueerde ook de systematische beoordelingen, meta-analyses en epidemiologisch onderzoek. Dit brede overzicht is een voorzichtige evaluatie van de studies, zowel in termen van de kwaliteit van het ontwerp en functionaliteit (zogenaamde ‘interne validiteit’) als van de geschiktheid van beiden voor de manier waarop homeopathie normaal gepraktiseerd wordt (zogenaamd ‘externe validiteit’).

Het onderwerp van externe validiteit is van bijzonder belang omdat sommige wetenschappers en artsen met weinig of geen kennis van homeopathische geneeskunde, onderzoek op dit gebied verrichten. (Sommige studies hebben een homeopathisch medicijn getest dat zelden wordt gebruikt voor een bepaalde aandoening, terwijl andere studies medicijnen hebben gebruikt die normaal niet geïndiceerd zijn voor gebruik door specifieke patiënten).
Het is vooral opzienbarend, dat de 2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier, geen goed woord over heeft, voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het..! (klik voor artikel)

Wanneer zulke studies onvermijdelijk hebben laten zien dat homeopathische geneeskunde niet effectief is, zal de accurate en reële conclusie moeten luiden dat de studies opgesteld zijn om de ineffectiviteit van homeopathie aan te tonen… of simpelweg, de studie was een proefverkenning die resultaten van een nieuwe behandeling probeerde te evalueren. (Verkennende proeven van deze soort zijn niet bedoeld om homeopathie stelselmatig te bewijzen of te weerleggen maar enkel om die specifieke behandeling te evalueren voor een persoon met een specifieke aandoening.)

Na de beoordeling van het pre-klinische basisonderzoek en de klinische studies van hoge kwaliteit, bevestigde het Zwitserse rapport dat homeopathische hoge potenties regulerende effecten teweegbrengen (normaliserende effecten) en specifieke mutaties in cellen of levende organismen.

In het rapport staat ook dat 20 van de 22 systematische beoordelingen van klinisch onderzoek naar het testen van homeopathische medicijnen in elk geval een trend bespeuren ten gunste van homeopathie. (Bornhöft, Wolf, von Ammon, et al, 2006)

Het Zwitserse rapport vond een bijzonder sterke hoeveelheid bewijs om de homeopathische behandeling te steunen van de bovenste luchtwegen-infecties en van luchtwegen-allergieën. Het rapport noemde 29 studies over de bovenste luchtweginfecties en allergische reacties, waarvan er 24 positieve resultaten vermelden ten gunste van homeopathie.

Zes uit zeven gecontroleerde studies die homeopathische behandelingen vergeleken met conventionele medische behandelingen lieten zien dat homeopathie effectiever was dan de conventionele medische ingrepen. Al deze resultaten van homeopathische behandelingen kwamen zonder de gebruikelijke bijwerkingen die bij conventionele medische behandelingen wel optreden. Bij een evaluatie van alleen de willekeurige placebo gecontroleerde proeven, hebben 12 van de 16 studies positieve resultaten ten ondersteuning van homeopathie aangetoond.

***

Hoe oliemagnaat John Rockefeller geheel eigenhandig de Homeopathische geneeskunst bijna om zeep hielp!!

Van John D. Rockefeller wordt gezegd dat hij de rijkste man uit de geschiedenis van de VS is. Bill Gates kan niet in zijn schaduw staan, want deze petroleum-magnaat, die in 1870 de oprichter was van Standard Oil Co., zou, wanneer je dat terugrekent naar hedendaagse valuta, een fortuin hebben gehad van vele honderden miljarden dollars. Hij was feitelijk de eerste miljardair en bereikte die status in 1916.

Maar hier op de site schreven wij ook al eens over de kwade genius die Rockefeller feitelijk was, want hij was de man die erin slaagde, via manipulaties, onderdrukking en zelfs afpersing, de weg te banen voor petroleum als autobrandstof..! En Rockefeller was ook de man die bijna homeopathie om
zeep hielp. Jawel! Een korte beschrijving van deze daden van John D. Rockefeller.

Henry Ford poserend in het speciaal voor hem vervaardigde,eerste Soja-kostuum..!Weinigen weten dat Ford met hart en ziel zocht naar een balans tussen Mensen, Geld verdienen en het behouden van evenwicht in onze natuur. People, Planet en Profit..!

Begin van de 20ste eeuw, waren de ontwikkelingen voor autobrandstof volop gericht op alcohol. Er waren al grote fabrieken in aanbouw, die de alcohol zouden stoken uit agrarische producten, teneinde dit nieuwe vervoermiddel van brandstof te voorzien. Maar het was door manipulaties, leugens en machtsspelletjes dat John Rockefeller erin slaagde deze alcoholfabrieken te laten sluiten en -indirect- de autofabrikanten ervan te overtuigen, dat benzine toch écht de brandstof moest worden voor de, volop deze, in volle ontwikkeling zijnde, auto’s.

Na de olie: staal en medicijnen…!

Zo bleek Rockefeler ook in staat om zijn belangen in de staalindustrie dusdanig te manipuleren, dat mensen als Henry Ford, de oprichter van Ford Motor company, zijn keus wel MOEST laten vallen op staal als basis voor auto-carrosserieën. Dezelfde Henry Ford die met de ontwikkeling bezig was van, en later een patent zou krijgen voor, een auto-carrosserie van hennep. Maar dat zelfs tycoon Henry Ford in woorden én daden werd ingesnoerd, is niet veel mensen bekend. Hij experimenteerde in het begin van de vorige eeuw al met veel alternatieve materialen (foto)..

Op het artikel waar de link in de eerste alinea verwijst zie je unieke filmbeelden van dit hennep-chassis, ongelooflijk sterk, veel sterker dan staal!! Henry Ford kreeg zelfs in 1940 het patent op deze vinding. Zie hier. Tja en dat was natuurlijk niet de bedoeling van de grote staalbaronnen en hun financiers, zoals de Rockefellers. Dan is het niet meer zo’n grote stap om te begrijpen dat John D. Rockefeller ook de homeopathische geneeskunst de nek omdraaide, om de -op PETROLEUM GEBASEERDE- chemische medicijnen naar voren te duwen.

Bron: WantToKnow.nl

Dit vind je misschien ook leuk...