Diagnose ADHD in veel gevallen fout

does_my_child_have_adhd(Medisch Dossier) Als uw kind de diagnose ADHD (aandachttekortstoornis met hyperactiviteit) krijgt opgeplakt, is de kans groot dat het deze afwijking niet heeft. Waarschijnlijk is in 75 procent van de gevallen de diagnose fout en wanneer het een jongen betreft, is de kans op een foute diagnose nog groter.

De laatste tien jaar is het aantal gevallen waarin de diagnose ADHD werd gesteld enorm toegenomen, evenals het gebruik van farmaceutische middelen die worden voorgeschreven voor de aandoening. Er is geen standaardtest voor de diagnosestelling, waardoor de diagnose vaak willekeurig en tendentieus is. Psychotherapeuten en psychiaters stellen de diagnose routinematig ten onrechte. Een Zwitsers onderzoek wees uit dat dit in drie van de vier keer het geval is.

Ook kwamen de onderzoekers tot de ontdekking dat de diagnose eerder werd gesteld als het om een jongen ging. Zij volgden 473 therapeuten en constateerden dat meisjes met dezelfde symptomen als jongens consequent ADHD-vrij werden verklaard, terwijl twee keer zo veel jongens ten onrechte deze diagnose kregen en werden behandeld met een zwaar geneesmiddel. De onderzoekers dringen er dan ook op aan dat de therapeuten niet afgaan op hun intuïtie en vooringenomenheid, maar dat ze allereerst wetenschappelijk verantwoorde testen voor ADHD ontwikkelen om op basis daarvan een adequate diagnose te stellen.

Bron: Medisch Dossier

Dit vind je misschien ook leuk...