Uw geestesgesteldheid heeft invloed op de lichamelijke gezondheid en welzijn

Mind-PowerDe meeste mensen weten dat hun omgeving een groot effect kan hebben op hun geluksgevoel. Maar bent u zich ook bewust, dat uw eigen gedachten een direct effect kunnen hebben op hoe u zich voelt? We zijn allemaal onderdeel van een enorm uitgebreide ingewikkelde matrix van bewustzijn, waarin alles al het andere beïnvloedt. De werkelijkheid is veel complexer dan we soms beseffen. Laten we eens een kijkje nemen naar het besturingssysteem van de werkelijkheid die ons dagelijks op intieme wijze beïnvloedt: uw gedachten.

Woede kan u ziek maken

Volgens een Amerikaans onderzoek (Harvard, 2006) zijn in de VS 10 miljoen volwassen mannen zo vaak boos, dat zij er ziek van worden. De psychische ziekte heeft de naam “periodieke explosieve stoornis” (intermittent explosive disorder) gekregen of IED. Wie aan deze aandoening lijdt, kan zijn woede of drift niet beheersen en vertoont buitensporig gewelddadig gedrag hetgeen leidt tot ernstige gewelddaden of vernieling van eigendommen. Sinds 1980 wordt deze aandoening officieel gediagnosticeerd, maar daarvoor bestond deze natuurlijk ook al. Men is niet alleen boos (link: anger), ook in het eigen lichaam treden beschadigingen op. Mensen die tijdens conflicten met regelmaat tot woede-uitbarstingen overgaan hebben een veel grotere kans te sterven aan een hersenbloeding of hartaandoening.

Uw innerlijke houding bepaalt mede hoe lang u leeft 

Onderzoek naar de verbinding tussen lichaam en geest heeft geleid tot de ontdekking dat de verwachting een bepaalde ziekte te krijgen tot een vergrote kans leidt op het daadwerkelijk ontwikkelen van die ziekte. Andersom werkt het ook: als je verwacht gezond te blijven, dan is de kans om ziek te worden kleiner. De Universiteit van Texas (University of Texas found) is tot de conclusie gekomen dat mensen met een vrolijke kijk op het leven gezonder blijven dan pessimisten. Een andere studie die werd gepubliceerd in hetzelfde tijdschrift suggereert dat fysieke prestaties kunnen worden beïnvloed door de mentale houding.

Er is blijkbaar een intieme interactie tussen fysieke en mentale systemen 

Mensen hebben over het algemeen ideeën over de eigenschappen van andere mensen en groeperingen in de samenleving: dit noemt met stereotyperingen. Onderzoekers van de universiteit van Noord Carolina hebben ontdekt dat het geheugen van oudere mensen minder goed werkt wanneer ze negatieve stereotyperingen gebruiken. Het geheugen van ouderen werkt daarentegen even goed als het geheugen van jongeren, wanneer de oudere mens positieve stereotyperingen gebruikt. Wanneer ouderen worden behandeld als competente productieve leden van de samenleving, zullen zij zich navenant gedragen. De gedachten die anderen over ons hebben beïnvloeden de ideeën die we hebben over onszelf, als we ons bewust zijn van wat die gedachten van anderen zijn.

Negatieve emoties beïnvloeden onze levenskracht op zeer subtiele niveaus 

Uit het boek Helen met energie (Pranic Healing) een meer subtiele kijk op hoe onze gedachten en emoties invloed hebben op ons gevoel van welbevinden:
Energetisch gezien kan frustratie en woede leiden tot energiegebrek en opstopping van de solar plexus, de buikregio en het hart. Te denken valt aan klachten zoals indigestie, maag en darmzweren, of een probleem met de galblaas. Het hart kan vergroot raken. Boosheid en zorgen maken kunnen leiden tot een verzwakt lichaam, ziekte en infecties kunnen op de loer liggen.

Angst en depressie door te intense focus op relatie 

Uit dit artikel over manipulatie (my article) wordt duidelijk wat er gebeurt als we toestaan ​​dat ons ego een onevenwichtige hoeveelheid energie focust op de ander. Vanwege de dynamiek van menselijke interactie (the dynamics of human interaction) kan, wanneer een relatie opbreekt de emotionele pijn enorm zijn. Uit de studie (A study) van de Universiteit van Houston kan worden geconstateerd dat wanneer aan een relatie een grote emotionele lading wordt gegeven, betrokkenen hun gevoel van eigenwaarde kunnen koppelen aan die ander. Psychologen noemen dit: “Relation Contingent Self Esteem” of RCSE. Mensen met een hoge RCSE-waarde kunnen manisch, afhankelijk en obsessief gedrag vertonen ten opzichte van hun geliefde. Wetenschapper Chip Knee beschrijft het als volgt, wanneer er iets gebeurt in de relatie, kunnen individuen zichzelf niet losmaken van wat er gebeurt. Zij voelen zich persoonlijk verbonden met wat er fout is gegaan in de relatie en worden angstig, depressief en vijandig. Dat kan door iets onbenulligs gebeuren, zoals het niet beantwoord krijgen van een SMS berichtje. Zoiets kan gebeuren als een partner een egoïstische leegte moet opvullen.

Gelukkig zijn leidt tot een betere gezondheid 

In Monty Python wordt het beroemde lied “Always look on the bright side of life” gezongen. Er is weliswaar dood en destructie in de wereld, maar ook liefde, compassie en creativiteit. De wereld is onze spiegel (world is our mirror).
Verschillende studies hebben aangetoond dat optimisme inderdaad leidt tot meer geluk en een langer leven. Onderzoekers van de Universiteit van de Pittsburgh School of Medicine deden een studie (a study) naar100.000 vrouwen die gedurende 8 jaar werden gevolgd. De resultaten zijn opmerkelijk. Vrouwen in de “cynische en vijandige” groep leden aan een slechtere gezondheid. De groep optimistische vrouwen had een lager risico op overlijden (aan wat dan ook) van 16% en een lager risico om te overlijden aan kanker van 23%.

Een optimistische gemoedstoestand maakt dat u beter in staat bent om te dealen met stress en de ups en downs van het leven  

Uit het wetenschappelijke boek Being Happy! (Being Happy!) van auteur Andrew Matthews blijkt hoe schadelijk een negatieve gemoedstoestand kan zijn. De resultaten zijn schokkend. Bloedmonsters van woedende of angstige mensen werden in laboratoria geïnjecteerd in proefdieren (cavia’s) en deze vielen binnen twee minuten letterlijk dood neer. Negatieve emoties zijn zelfdestructief. Het is dus belangrijk om negatieve emoties als woede en angst gewaar te worden zodra ze opkomen en niet te “voeden”.

Een positieve houding vermindert pijn en vermoeidheid 

Zelfs wanneer we op de drempel van de dood staan kan een positieve houding pijn en lijden verminderen. Dat blijkt uit een studie die onder kankerpatiënten met chemotherapie werd gedaan (Margot Kurtz, A study Universiteit van Michigan State). Het bleek dat optimistische kankerpatiënten minder last hadden van pijn. Patiënten die het gevoel hadden eigen regie te hebben waren bovendien minder moe.

Stress kan letterlijk kanker veroorzaken 

Stress wordt ook wel de moeder van alle ziekten genoemd. Professor Xu van Yale heeft een studie (a study) gedaan naar fruitvliegjes en de professor ontdekte dat dagelijkse emotionele stress de groei van kwaadaardige tumoren stimuleert (growth of cancerous tumors). Mutaties kunnen door stress vrijelijk van cel naar cel bewegen. Stress kan worden bestreden door ademhalingsoefeningen, focus op het nu en meditatie.

… en een focus op het negatieve creëert stress 

Onderzoekers (researchers have found) zijn tot de conclusie gekomen, dat mensen die eerder het half lege glas zien dan het halfgevulde meer stress kennen. Wetenschappers van de Universiteit van Essex kunnen voorspellen hoe een lichaam reageert op stress aan de hand van de vooringenomenheid van mensen op het negatieve of het positieve. Mensen die zich focussen op negatieve dingen hebben ook een beduidend hogere kans om een angststoornis te ontwikkelen.

Optimisten hebben minder vaak hartstoornissen 

Nieuw onderzoek (new research) heeft aangetoond dat leven met een positieve levenshouding de kans op hartstoornissen aanzienlijk  (22 %) vermindert. Gelukkige mensen slapen beter, hun lichaam is niet zo gestrest en wanneer hen iets naars overkomt stappen zij daar sneller overheen.

en zij genezen sneller 

Pessimistische mensen hebben een zwakker immuunsysteem (immune system). Uit een tienjarige studie onder studenten (a study) kwam naar voren dat studenten met een optimistische levenshouding een beter werkend immuunsysteem hebben en studenten met een pessimistische levenshouding een zwakker werkend immuunsysteem.

Je bent echt zo oud als je je voelt 

We blijven uiteraard niet eeuwig 21 jaar jong. Maar als we onze perceptie veranderen en positief denken over ouder worden zullen we vitaal oud kunnen worden. Uit de studie (A study) van Markus Schafer komt naar voren dat mensen die negatieve gedachten koesteren omtrent ouder worden negatieve effecten  ondervinden van het ouder worden voordat ze daadwerkelijk oud zijn. Mensen die zich jong voelen hebben meer vertrouwen in de toekomst en dat heeft een direct effect op het fysieke lichaam en de cognitieve functies.

Als je denkt dat het is verbeterd zal het verbeteren 

Ons gezichtsvermogen kan verbeteren als we geloven dat we goed kunnen zien. Deze bevinding, door psychologe E. Langer (Harvard),  toont dat perceptie werkelijkheid kan worden. Van alle bevindingen die Langer met haar onderzoek ontdekte, was de meest ongelooflijke de omgekeerde oog grafiek, waarbij de letters naar beneden toe steeds groter in plaats van kleiner werden. 20 mannen en vrouwen, allemaal met een normaal gezichtsvermogen, rapporteerden fouten op de verwachte plekken (onderin).

Onzekerheid over relaties leidt tot meer hartproblemen

Mensen die zich niet zeker voelen over relaties en intimiteit hebben later in het leven meer kans op hartproblemen. De “American Psychological Association” heeft hierover een studie gepubliceerd (a study) betreffende 5645 volwassenen. Een 20jarig onderzoek naar 1700 oudere mannen (A 20-year study) in Harvard concludeert dat zorgen over de sociale status, de gezondheid en financiën de kans om coronaire hartziekten te ontwikkelen aanzienlijk vergroot. Een internationale studie onder 2819 mensen tussen de 55 en 85 jaar ontdekte dat zij die het gevoel hebben regie te kunnen uitoefenen over het leven 60% minder kans hebben om te sterven, afgezet tegen diegenen die het gevoel hebben relatief hulpeloos te zijn.

Drie 10jarige studies komen tot de conclusie dat emotionele stress meer gewicht in de schaal legt om te sterven aan kanker of cardiovasculaire ziektes dan roken.
Uit een studie gedaan onder de overlevenden van een hartaanval blijkt dat voor de ziekteprognose de emotionele staat in de periode na de aanval net zo belangrijk is als de zwaarte van de hartaanval.
Het blijkt dat mensen van middelbare leeftijd met zelfregulerende capaciteiten 50 maal meer kans hebben gezond uit te worden dan zij die dat niet kunnen (In a study).
Uit een nieuw onderzoek (new study) wordt duidelijk dat onze geestesgesteldheid bepaald hoe snel we genezen.
“We zijn wat we denken.  Alles ontstaat uit onze gedachten. Onze gedachten vormen onze wereld”. Zo begin ik een hoofdstuk in mijn boek The Creation of a Consciousness Shift. Deze woorden werden 2500 jaar geleden door Boeddha uitgesproken en zijn waar. Nu hebben we de wetenschappelijke bewijzen ervoor. Als we dit weten begrijpen we de kracht van onze gedachten (power of our thoughts). Het wordt tijd dit weten toe te passen in ons leven. Waarom kiezen we niet voor het optimale leven? Kennis is macht. U heeft nu kennis. Gebruik de nieuw gevonden kracht om er uw voordeel mee te doen en gelukkiger te zijn.
Het fysieke komt voort uit het subtiele. Uit vormloosheid worden vormen gebaard. Uw gedachten leiden een schijnbaar vormloos bestaan​​, maar ze hebben meer macht over u dan u denkt.
Maak uw gedachten tot bondgenoot en wordt gezonder, gelukkiger en spiritueel tevreden. U kunt zelf de regie in handen nemen of een speelbal blijven van ongetemde gedachten. De keuze is geheel aan u.

Welke keuze maakt u?

Door Paul LendaWaking Times
Bron: http://www.wakingtimes.com/2013/11/27/state-mind-affecting-well/

Dit vind je misschien ook leuk...