Het naderend gevaar voor de Nederlandse pensioenfondsen

Twee scenario’s zijn er te schrijven over de toekomst van de Nederlandse pensioenfondsen en dan met name het deel “bedrijfstakpensioenfonds deel” , Geen van beide geeft een rooskleurige verwachtingsbeeld en wil ik u in dit artikel uitleggen waarom.

 

Mes in de pensioenfondsenEr zijn een groot aantal verschillende soorten pensioenen in Nederland, maar globaal kan men ze in in 4 categorieën onderverdelen: 1) Het wettelijke pensioen of basispensioen, de AOW . Het is het wettelijk bepaalde pensioen dat iedere Nederlander ( nu nog ) na zijn 65e hoopt te ontvangen.

2)Het overheidspensioen of staatspensioen. Dit is het gedeelte bovenop het basispensioen dat door gepenisoneerde overheidsmedewerkers (ambtenaren) wordt gespaard. Men spreekt dan veelal over pensioen uitgekeerd door het ABP ( Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds). 3) Het bedrijfstakpensioen, dit is het gedeelte bovenop het basispensioen dat door gepensioneerde arbeiders, niet zijnde ambtenaren wordt gespaard. Deze pensioenen worden ondergebracht bij b.v. pensioenfondsen beheerd door verzekeringsmaatschappijen. 4) Prive geregelde lijfrenten of pensioenen gespaard door zelfstandigen of door medewerkers in vrije beroepen (advocatuur, artsen, accountants, verzekeringsbedrijven ed)

Dit artikel gaat met name en eigenlijk voornamelijk over de derde soort dus het BEDRIJFSTAKPENSIOEN. De eerste twee , het wettelijke pensioen en het overheidspensioen zijn al in handen van de staat, en die kan daar in feite al mee doen wat ze wil, hetgeen o.a. aangetoond werd door Ruud Lubbers die als premier een greep van 30 miljard euro in de kas van het ABP deed om de overheidsfinanciën weer wat in evenwicht te brengen. Uiteraard moest hiervoor de wet worden aangepast, maar de Haagse ritselaars hadden dat in een Nacht und Nebel actie zo voorelkaar. Er kraaide geen haan meer na, want het was een inmiddels “wettige”actie geworden . Het bedrijfstakpensioen beschikt over aanzienlijke pensioenbedragen die in handen zijn van particuliere bedrijfstakken zoals banken en verzekeraars. Dit is een aanzienlijk deel van het totale pensioenbespaarpot die Nederland rijk is. van de pakweg 780 miljard euro aan gespaarde pensioengelden zit zo’n 60 tot 70% in een bedrijfstakpensioen.

Als men de rekenmachine aanzet, komt men dan op een bedrag van tussen de 460 tot 540 miljard euros en dit is precies het bedrag van de Nederlandse overheidsschuld.

(Leuk toeval is dat in Amerika de private pensioenbedragen ongeveer 16000 miljard US dollar bedragen, ook daar ongeveer een triljoentje meer of minder van de nationale overheidsschuld)

Maar het blijft niet bij dit toeval, in de VS is men op dit moment langzaam bezig de PRIVATE PENSIOENEN TE NATIONALISEREN. Er zijn allerlei wetten in de maak om te beginnen de private pensioenen af te romen (98% van de rijken in de VS vallen onder een private pensioenregeling). Dit dient te geschieden middels een extra 5% heffing op alle pensioenen welke naar de regering overgeheveld moeten worden en in een zogenaamde algemeen distributiefonds komen, van waaruit mensen kunnen putten die nu buiten de boot vallen of geen adequaat pensioen hebben kunnen opbouwen. Dat is de zgn. sociale democratie in de waarste zin van het woord.

Pensioenfonds-leegUiteraard weet iedereen, dat wanneer een overheid geld uit de gemeenschap via belastingheffing nationaliseert voor een zogenaamd doel, dit geld altijd in de bodemloze put der algemene middelen verdwijnt. Overheden hebben geen potjes waarin geld wordt gestopt van burgers om dat vervolgens precies voor het oorspronkelijk bedoelde doel weer uit te gegeven.

In tegendeel, overheden werken volgens een zogenaamd “Ponzi scheme“. Men houdt geen rekenschap met het geld dat men uitgeeft en men kijkt ook niet hoeveel er binnenkomt, er gaat altijd meer uit dan er binnenkomt en het verschil wordt weer geleend waardoor de schuld consequent blijft oplopen, tot het moment daar is dat niemand de schuld meer wil financieren en de mensen die bijvoorbeeld hun hele leven belasting hebben betaald in de hoop hiervan later als ze oud worden een pensioen van de staat te kunnen trekken NUL OP HET REQUEST ZULLEN KRIJGEN VAN DEZELFDE STAAT WAARAAN ZE DIT GELD HEBBEN TOEVERTROUWD.

De bedrijfstakpensioenen zijn ook in Nederland in het vizier van de overheid, laat daar geen misverstand over bestaan. Net zoals in Amerika wil de Nederlandse overheid zogenaamd onder het mom van bescherming van de pensioengerechtigden, deze pensioenen gaan nationaliseren en controleren. En het is laaghangend fruit. De pensioenen zijn ondergebracht bij voor het meerendeel failliete banken en instellingen die al min of meer genationaliseerd zijn. Omdat er op financieel economisch gebied nog niks veranderd is en centrale banken nog steeds geld drukken als water en dit nog steeds voor praktisch geen rente grotendeels aan private banken verstrekken die het vervolgens uitlenen aan failliete overheden kan men wachten op de volgende bubbel die barst (de overheidsschuldenbubbel) en dan vallen uiteraard de bedrijfstakpensioenfondsen als rijpe appels in de schoot van de overheid.

Een wet is snel gemaakt, bijvoorbeeld onder het mom van “de bedrijfstakpensioenfondsen gaan risicovol om met het beheren van hun fondsen dus de overheid moet dit beheer gaan overnemen om een pensioen te kunnen garanderen in de toekomst voor deze medewerkers van private ondernemingen.” Vervolgens wordt een wet gemaakt waarin de overheid de zeggenschap krijgt over de bedrijfstakpensioenfondsen, en wat er dan gebeurt kan zelfs een oude aap voorspellen:

500 Miljard komt in de boeken van de overheid en wordt ondergebracht in het fictieve potje “pensioenbesparingen voor bedrijven en bedrijfstak medewerkers” , vervolgens wordt dit geld op de grote hoop gegooid en ziet niemand het meer terug.

Maar er is nog een andere kaper op de kust voor wat betreft de Nederlandse pensioenfondsen. Deze kaper heeft niet alleen haar begerig oog gevestigd op de bedrijfstakpensioenen maar ook op de overheidspensioenen. Het wettelijk pensioen en de door prive personen en instellingen geregelde pensioenen zijn uiteraard buiten het bereik van deze kaper maar de bedrijfstak en overheidspensioenen zijn min of meer te traceren omdat deze zijn ondergebracht bij instellingen en banken.

Deze kaper heet de Europese Unie. De Europese Unie (voor wie het nog niet weten) is een log autoritair communistisch fascistisch orgaan dat zetelt in Brussel. Haar doel is de totale macht over alle landen die in de EU zitten. Macht is geld dus uiteraard kijken deze Non entiteiten ( naar Nigel Farage) likkebaardend naar de Nederlandse pensioenen. Bij elkaar opgeteld bevat de Nederlandse pensioenpot van bedrijfs en overheidsfondsen ongeveer 700 miljard of zelfs 800 miljard euro. Dit is een grote kluif die men niet wil missen. Zogenaamd onder het mom van een geharmoniseerd Europees pensioenstelsel (de plannen hiervoor zijn al heel ver maar worden wijzelijk door de EU hotemetoten en de MSM buiten de aandacht van de mensen in met name Nederland en Duitsland gehouden) wil de EU de zeggenschap en het beheer krijgen over alle pensioenfondsen in alle EU landen. Dus op een grote hoop met alle gespaarde pensioenbedragen zodat iedere EU burger straks een gelijk pensioen kan trekken.

Wat dit werkelijk zal betekenen kan ook iedereen begrijpen, de pensioenbedragen verdwijnen in het niets en via een Ponzi schema krijgt straks iedere EU burger maximaal 100 euro pensioen per maand, dus zelfs de Griekse gepensioneerden gaan er op achteruit maar zeker de Nederlandse en Duitse pensioengerechtigden die het leeuwendeel van de pensioenberg gespaard hebben, zij hebben honderduizenden euro’s ingelegd gedurende hun werkzame leven en krijgen daar hoogstens een paar luttele duizend euro voor terug. Een van deze twee scenario’s of misschien wel beiden staan onze pensioenen en dus u te wachten.

Dit vind je misschien ook leuk...