Fukushima heeft potentieel om onze wereld en onze beschaving te vernietigen

Een voormalig adviseur van de Verenigde Naties heeft gewaarschuwd dat Fukushima het potentieel heeft om de wereld, het milieu en onze beschaving met nucleaire fall-out te vernietigen waarbij het nog wel 50 jaar duurt voordat dit geheel is ingekapseld.

Experts komen nu naar buiten met hun meningen over de reële implicaties van de Fukushima ramp. Meer en meer wetenschappers blijven melden dat Fukushima het potentieel heeft om Tsjernobyl te vergelijken met een druppel water ten opzichte van een enorm meer. Om te beginnen geven experts toe dat de nucleaire fall-out al in de buurt, of boven het niveau van Tsjernobyl ligt.

Dan is er de bevestiging dat de cesiumniveaus in het bedrijf 85 keer hoger liggen dan die welke in Tsjernobyl gemeten werden. Daar bovenop is er nog het grote probleem van de plutonium MOX (mixed oxides) brandstof[1]. Nu komt er een voormalig adviseur van de Verenigde Naties om te waarschuwen dat Fukushima het potentieel heeft om ‘de wereld te vernietigen, het milieu en onze beschaving’.

Cryptogon rapporteert:

Situatie in Fukushima heeft het potentieel om “Het wereldwijde milieu en onze beschaving te vernietigen”

Via: Akio Matsumura:

De voormalig Ambassadeur van Japan in Zwitserland, de heer Mitsuhei Murata, was uitgenodigd om te spreken tijdens de openbare hoorzitting van het Budgettair Comité van het Kabinet op 22 maart 2012 over de ramp in de nucleaire energiecentrale in Fukushima.

Voor het Comité verklaarde Ambassadeur Murata met kracht dat als het gehavende gebouw van reactor 4 – met 1535 brandstofstaven in het bassin voor de opslag van gebruikte brandstofstaven, zo’n 30 meter boven de grond – instort, dit niet alleen het stopzetten van alle 6 reactoren tot gevolg heeft, maar dat het ook van invloed zal zijn op het algemene bassin voor opslag van gebruikte brandstofstaven, dat zich op ongeveer 50 meter van reactor 4 bevindt en 6375 brandstofstaven bevat.

In beide gevallen zijn de radioactieve staven niet beschermd door een insluitingsvat. De gevaarlijke situatie ontstaat dan, dat zij zich in de open lucht bevinden. Dit zou zeker leiden tot een wereldwijde catastrofe zoals we die nog nooit eerder hebben meegemaakt. Hij benadrukte dat de verantwoordelijkheid van Japan voor de rest van de wereld onmetelijk is. Een dergelijke catastrofe zou gedurende eeuwen invloed op ons allen hebben. Ambassadeur Murata informeerde ons dat het totale aantal gebruikte brandstofstaven op de locatie Fukushima-Dai-Ichi, exclusief de staven die nog in het drukvat aanwezig zijn, 11.421 is; (396+615+566+1.535+994+940+6.375).

Ik vroeg topexpert op het gebied van bassins voor gebruikte brandstofstaven, de heer Robert Alvarez, voormalig Senior Politiek adviseur voor de Minister en Onderminister van Nationale Veiligheid en het Milieu van het Amerikaans Ministerie van Energie voor een uitleg van de mogelijke invloed van die 11.421 staven.

Ik kreeg een verbijsterend antwoord van de heer Alvarez (geüpdate op a april 2012):

In de recente periode is meer informatie betreffende de situatie van de gebruikte brandstof op de locatie Fukushima-Dai-Ichi bekend geworden. Ik heb begrepen dat van de 1532 verbruikte splijtstofelementen in reactor 4 er nog 304 ‘vers’, nog niet bestraald zijn. Dan blijven er 1231 bestraalde, verbruikte splijtstofelementen in bassin nummer 4 over, die ruwweg 37 miljoen curie (~1.4E+18 Becquerel) aan langlevende radioactiviteit bevatten. Bassin nummer 4 bevindt zich op ongeveer30 meterboven de grond, is structureel beschadigd en staat in open verbinding met de elementen.

Indien een aardbeving of een andere gebeurtenis ervoor zorgt dat het bassin leeg loopt, kan dit resulteren in een catastrofale radiologische brand waarbij bijna 10 maal zoveel Cesium-137 vrijkomt als bij de ramp in Tsjernobyl.

De infrastructuur om dit materiaal veilig te verwijderen is vernield, net als dat bij de andere drie reactoren gebeurde. Opgebruikte reactorbrandstof kan niet zomaar met een kraan de lucht in getild worden alsof het routinevracht is. Om ernstige blootstelling aan straling te voorkomen, vereist de verwijdering van de opgebruikte reactorbrandstof uit de bassins van de beschadigde Fukushima-Dai-Ichi reactoren een belangrijke en tijdrovende reconstructie-poging waarbij onbekende gebieden in kaart moeten worden gebracht. Ondanks de enorme vernielingen die op het Dai-Ichi terrein zijn aangericht lijkt een aantal droge splijtstof transportcontainers met daarin een kleiner aantal verbruikte brandstofstaven ongedeerd te zijn.

Gebaseerd op gegevens van het Amerikaanse Department of Energy wordt aangenomen dat er totaal 11.138 verbruikte brandstofstaven zijn opgeslagen op het Dai-Ichi reactorterrein, bijna allemaal in bassins. Zij bevatten samen ruwweg 336 miljoen curie (~1.2 E+19 Bq) aan langlevende radioactiviteit. Ongeveer 134 miljoen curie bestaat uit Cesium-137 – grofweg 85 keer de hoeveelheid Cesium-137 die vrijkwam bij het ongeluk in Tsjernobyl zoals werd geraamd door de Amerikaanse National Council on Radiation Protection (NCRP) – de Amerikaanse Raad voor Stralingsbescherming. De inventarisatie van de totale verbruikte reactorbrandstof op het Fukushima-Dai-Ichi terrein toont ongeveer de helft van de totale hoeveelheid Cesium-137 die ooit vrijgekomen is door alle atmosferisch nucleaire wapentests, Tsjernobyl en de uitstoot bij alle opwerkingsfabrieken ter wereld (~270 miljoen curie ofwel ~9.9 E+18 Becquerel).

Het is voor het publiek belangrijk te begrijpen dat reactoren die, zoals deze op het Fukushima-Dai-Ichi terrein, al decennia lang operationeel zijn, enkele van de grootste concentraties radioactiviteit op aarde hebben gegenereerd.

Bron: Cryptogon

DProgram rapporteert:

(ENENews) – Verklaring door Akio Matsumura:

De crisis in de Fukushima-Dai-Ichi energiecentrales is nog niet voorbij. Terwijl de eerste drie reactoren brandstof bevatten en sinds 11 maart 2011 een ernstige bedreiging vormden, zijn deze grotendeels ingekapseld. Reactor 4 bevatte geen brandstof toen de aardbeving plaats vond. In plaats daarvan waren de gebruikte brandstofstaven verplaatst naar een koelbassin op de tweede verdieping van het containment gebouw[2]. […] Indien een volgende zware aardbeving dit gebied treft, zal het gebouw zeker instorten. Japanse en Amerikaanse meteorologen hebben voorspeld dat mogelijk dit jaar een dergelijke zware aardbeving kan plaats vinden. De meltdown (kernsmelting) en de ongekende vrijkomst van straling die daaruit zou voortvloeien is het ‘worst case scenario’ (allerergste scenario) waarover de toenmalige minister-president Kan en andere voormalige ambtenaren de afgelopen maanden hebben gesproken. Hij waarschuwde tijdens zijn toespraak op het World Economic Forum in Davos (Zwitserland) dat door een dergelijk ongeluk 35 miljoen mensen in Tokyo en wijde omgeving (ongeveer de helft van Japan) moeten worden geëvacueerd, waardoor de soevereiniteit van de natie wordt gecompromitteerd. Een dergelijke menselijke en milieucatastrofe is niet voor te stellen! […]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KwCfAY4iyPQ[/youtube]

Video: Fukushima Reactor 4
Geüpload door: christopherjamescote
Datum upload: 08.03.2012

Omschrijving: Akio Matsumura spreekt over kerncentrales, basins voor gebruikte splijtstofstaven en de problemen met reactor nummer 4 van de Fukushima-Dai-Ichi kerncentrales.

Op 2 minuur 30 zegt Matsumura: “Mensen hebben me verteld dat het 50 jaar kan duren voordat de stralingsbronnen zijn ingekapseld. Dus gedurende 50 jaar blijft er straling vrijkomen. Gedurende 50 jaren achtereen, kun je niet inkapselen.

Over Akio Matsumura Gedurende zijn lange carrière bij de Verenigde Naties en andere organisaties, heeft hij de meest onwaarschijnlijke mensen samengebracht: Arafat en Rabin, hoge ambtenaren van de Chinese regering en de Dalai Lama, en nog vele anderen. Bron: DProgram.net


[1] MOX-brandstof is een vorm van nucleaire brandstof die uit meerdere oxiden van splijtbaar materiaal bestaat. Het is een mengsel van plutonium en natuurlijk uranium, opgewerkt uranium of verarmd uranium. MOX is een alternatief voor het laag verrijkt uranium dat in de meeste kernreactors wordt gebruikt. Een mengsel van 7% Pu en 93% U reageert op een vergelijkbare manier als laag verrijkt uranium. De naam verwijst naar Mixed OXides.

[2] Een containment (insluitings-) gebouw is een gebouw dat om een kernreactor gebouwd is. Het is om de reactor heen gebouwd om er voor te zorgen dat straling in het gebouw blijft in het geval er met de reactor iets mis gaat. Het containment gebouw is de laatste afscherming voordat straling in het milieu terecht komt.

http://simple.wikipedia.org/wiki/Containment_building

 

Door: Alexander Higgins

Vertaling: Frank Bleeker

Foto: Afkomstig van de website TheIntelHub.com, geplaatst bij artikel

Oorspronkelijk artikel: The Intel Hub

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.