Opzienbarende nieuwe ontwikkeling Vrije Energie..!

earth-day-2009-sacramentoDick Korf heeft altijd al een zwak gehad voor energiebesparing; hoe kun je met zo min mogelijke middelen (energie of geld) een maximum aan output creëren? De passie voor Vrije Energie was dan ook op zijn lijf geschreven. Ook op privé-gebied was hij altijd sterk bezig met energie en had ie al een hoog rendement CV-ketel toen het begrip HR nog helemaal niet bestond..! Hij bouwde zijn eigen windmolen met een diameter van maar liefst Ø 6 meter, maar wél nádat hij eerst getest had of de elektriciteitsmeter ook ‘achteruit’ wilde draaien.. Zo was hij dus in staat om de molen als accumulator te gebruiken….

Over Vrije Energie is Dick Korf duidelijk: “De aarde die de basis is voor ons bestaan. Het kan toch niet zo zijn dat waar de aarde miljarden jaren over gedaan heeft dat wij dat in een paar honderd jaar verbrassen door het opstoken van alle voorraden aardolie, steenkool en aardgas? Daarbij komt nog dat de rendementen van deze verbranding en het gebruik ervan beschamend laag is (vaak <45%!)waardoor het meer lijkt op buitenluchtverwarming dan op effectief en verantwoord gebruikmaken van de beschikbare fossiele brandstof.

 Toen het onderwerp Nulpuntenergie op mijn pad kwam stond ik meteen volledig open voor de mogelijke toepassingen ervan. Omdat ik de financiële opbrengsten van deze vrije energie, zomaar door de natuur gratis ter beschikking gesteld, zelf niet nodig heb (ik heb inmiddels een goed pensioen) streef ik er naar om dit maximaal weer ten goede te laten komen aan diezelfde natuur. Omdat, afhankelijk van de grootte van de gekozen unit, het aantal meer geproduceerde kWh dan het eigen verbruik teruggepompt kunnen worden in het elektriciteitnet, kunnen hier behoorlijke bedragen uit vrijkomen die aangewend kunnen gaan worden voor verschillende ideële doeleinden.

Zo zou ik deze middelen willen gaan gebruiken voor het aanboren en ontwikkelen van nieuwe ecologische, respectievelijk duurzame producten en projecten die het verdere uitbuiten van de aarde en de natuur tegen gaan. Dit in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen en produceren van veilig drinkwater zowel in de rijke landen maar vooral ook in onderontwikkelde landen. En zo is de kringloop weer gesloten..

Deze plannen moeten nog verder uitgewerkt worden als er daadwerkelijke Vrije Energie-units op de markt komen. Zo is het ook zo bijzonder dat ik, sinds begin 2008 actief aan de slag ben gegaan met Vrije Energie, ik zulke fijne en boeiende mensen heb leren kennen die dit initiatief niet alleen een heel warm en ideëel hart toedragen maar er ook nog eens heel behulpzaam bij zijn! Dat heeft mijn leven nu al verrijkt. 

Dit alles heeft ook te maken met het begrip ‘Nieuwe Economie’, of hoe we op een andere manier om kunnen gaan met geld maar ook met de middelen die ter beschikking komen. Want waarom moet het verschil tussen arm en rijk in de wereld steeds groter worden? Gaan we wel eerlijk om met alles wat hier op aarde gebeurt en wat de aarde ons te bieden heeft? En zo kunnen er nog veel meer vragen worden gesteld, vragen die Dick Korf zich stelt en die hij probeert te beantwoorden..

Hierover wil hij met een groep van mensen in de nabije toekomst verder brainstormen om de opbrengsten van dit unieke project optimaal in dienst te stellen van de aarde en alle levende wezens op deze mooie planeet. En alles in dienst van het grote geheel. Hieronder beschrijft Dick een nieuwe fase die lijkt aangebroken in de ontwikkeling van de Vrije Energie: de ‘Solid State Unit’.   Lees meer

Dit vind je misschien ook leuk...